Search
Search
Close this search box.

Aktivnosti za prevenciju nasilja

KONTAKTI

Koordinatorica aktivnosti za prevenciju nasilja:
Ines Lazarević Rukavina, struč.spec.oec.

e-mail: ines.lazarevic-rukavina@zzjzpgz.hr

Cilj aktivnosti za prevenciju nasilja je edukacija zdravstvenih radnika o prevenciji, psihičkim i fizičkim posljedicama nasilja te zakonskoj obvezi njegova prijavljivanja. Kako zdravstveni djelatnici u kontaktu sa svojim pacijentima često uočavaju različite oblike nasilja, organizirali smo njihovu edukaciju kojoj je glavni cilj da se nasilje prepozna i pravilno tretira. Naime, zdravstveni su radnici, prema zakonu, dužni prijaviti policiji, Centru za socijalnu skrb ili državnom odvjetništvu sumnju na nasilje u obitelji za koje su saznali tijekom rada.

Tečajem se stječu znanja o tome kako prepoznati fizičke i psihičke ozljede koje su posljedica nasilja, a nakon prepoznavanja znakova nasilja – kome ih i na koji način prijaviti. Predavači su stručnjaci sudske medicine, psihijatri, socijalni radnici i policija. Edukacija se provodi u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom i Hrvatskom komorom medicinskih sestara te se boduje sukladno pravilniku. Tečajevi su besplatni za sve polaznike. Svi polaznici dobivaju Postupnik – vrste nasilja-načini prijavljivanja nasilja.

Zadaci:

  • provoditi istraživanja i voditi statističke i ostale podatke vezane uz nasilje i žrtve nasilja u Primorsko-goranskoj županiji, i to nasilja u obitelji, mobbing, nasilja među mladima, nasilja nad djecom i zanemarivanje od strane roditelja, izrabljivanja i nasilja nad starijim osobama, kolektivnog nasilja
  • redovito izvještavati vijeća gradova i općina te Skupštinu i Poglavarstvo PGŽ, kao i sve institucije koje rade na problemu nasilja te cjelokupnu javnost o svim saznanjima vezanim uz nasilje i njegovo suzbijanje
  • pomagati u radu i djelovanju svih institucija, ustanova, i udruga koje se bave problematikom nasilja i žrtvama
  • poticati osnivanje civilnih udruga i rad volontera koji bi radili u mreži i sustavu u borbi protiv nasilja
  • poticati povezivanje i razmjenu iskustva s ostalim ustanovama i institucijama u Hrvatskoj i izvan nje radi poboljšanja rada cjelokupnog sustava
  • uspostavljati suradnju i tražiti savjet i pomoć od znanstvenih ustanova, fakulteta, ali i pojedinih znanstvenika, i to onih koji su se specijalizirali za pojedine segmente vezane uz nasilje i njegovu prevenciju i sprečavanje.
Skip to content