Search
Search
Close this search box.

42. sjednica saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 42. sjednice saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Na 42. sjednici Upravnog vijeća Ustanove održanoj dana 27.06.2024. godine doneseni su sljedeći akti:

  • Zaključak o primanju na znanje informacije o članovima Upravnog vijeća Ustanove iz reda predstavnika radnika;
  • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji Zametska 63, Rijeka;
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu;
  • Odluka o pokretanju postupka za dobivanje suglasnosti za nabavu medicinsko – tehničke opreme;
  • Odluka o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2024. godinu;
  • Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-travanj 2024. godine;
  • Odluka o izmjeni Cjenika Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije;
  • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Obavijesti o odabiru u predmetu jednostavne nabave, Ugovora o nabavi usluge osiguranja broj: 830-21/302-24 i broj: 830-21/303-24, te Polica o nabavi usluga osiguranja za razdoblje od 01.07.2024. do 30.11.2024.;
  • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka XXXVII Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja;
Skip to content