Search
Search
Close this search box.

40. sjednica saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 40. sjednice saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Na 40. sjednici Upravnog vijeća Ustanove održanoj dana 25.04.2024. godine doneseni su sljedeći akti:

  • Zaključak o  primanju na znanje informacije o provedenoj redovnoj sveobuhvatnoj kontroli HZZO-a;
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o pripravnosti Odjela za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti za razdoblje I. – III.  2024.  godine;
  • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Nastavnog zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2023. godinu;
  • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka XXXVI Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja;
  • Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-veljača 2024. godine;
  • Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2024. godine;
  • Odluka o prodaji poslovnog kontejnera i davanju ovlaštenja ravnatelju za raspisivanje i provođenje javnog natječaja za prodaju poslovnog kontejnera prikupljanjem pisanih ponuda;
Skip to content