Search
Search
Close this search box.

38. sjednica saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 38. sjednice saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Na 38. sjednici Upravnog vijeća Ustanove održanoj dana 29.02.2024. godine doneseni su sljedeći akti:

  • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka ugovora o zakupu poslovnog prostora na adresi Studentska 1, Rijeka;
  • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za davanje u podzakup i sklapanje ugovora o podzakupu poslovnog prostora na adresi Studentska 1, Rijeka;
  • Odluka o prihvatu donacije;
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu;
  • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka XXXIII Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja;
  • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka VIII Ugovoru o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite;
  • Zaključak o stavljanju van snage/opozivu Zaključka o donošenju Nacrta prijedloga pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Nacrta prijedloga izmjena Priloga 1 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta NZZJZ PGŽ – „Tabela: Položaji / Radna mjesta – izvršitelji  po ustrojbenim jedinicama“ broj: 700-03/37/07-24;
Skip to content