Search
Search
Close this search box.

37. sjednica saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 37. sjednice saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Na 37. sjednici Upravnog vijeća Ustanove održanoj dana 25.01.2024. godine doneseni su sljedeći akti:

  • Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – studeni 2023. godine;
  • Izvješće o radu Upravnog vijeća za razdoblje srpanj – prosinac 2023. godine;
  • Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća za 2023. godinu;
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o pripravnosti Odjela za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti za razdoblje X. – XII.  2023. godine;
  • Zaključak o primanju na znanje i prihvaćanju godišnjeg izvješća ravnatelja o provedenim periodičnim i izvanrednim nadzorima Povjerenstva za unutarnji nadzor te s poduzetim mjerama za otklanjanje utvrđenih nedostataka;
  • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka XXXIII Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
  • Zaključak o donošenju Nacrta prijedloga pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Nacrta prijedloga izmjena Priloga 1 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta NZZJZ PGŽ – „Tabela: Položaji / Radna mjesta – izvršitelji  po ustrojbenim jedinicama;
Skip to content