Search
Search
Close this search box.

36. sjednica saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 36. sjednice saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Na 36. sjednici Upravnog vijeća Ustanove održanoj dana 21.12.2023. godine doneseni su sljedeći akti:

 • Odluka o Izmjeni Plana specijalizacija za 2023. godinu;
 • Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – listopad 2023. godine;
 • Odluka o prihvaćanju Plana nabave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2024. godinu;
 • Izmjena odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu;
 • Odluka o izmjeni Cjenika Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije;
 • Odluka o donošenju Financijskog plana Nastavnog  zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu;
 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka XXXII Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja;
 • Odluka o prihvaćanju III. izmjena i dopuna Financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2023. godinu;
 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna (39.816,84 eura) te sklapanje Ugovora o nabavi – Pribor i potrošni materijal za sustav ROCHE ili jednakovrijedno;
 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna (39.816,84 eura) te sklapanje Ugovora o nabavi – Serodijagnostički testovi, pribor I potrošni materijal za sistem Abbott ili jednakovrijedno;
 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji Milutina Barača 28 Rijeka;
 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna (39.816,84 eura) te sklapanje Ugovora o nabavi – Usluga čišćenja poslovnih prostorija;
Skip to content