Search
Search
Close this search box.

31. sjednica saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 31. sjednice saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Na 31. sjednici Upravnog vijeća Ustanove održanoj dana 27.07.2023. godine doneseni su sljedeći akti:

  • Zaključak o primanju na znanje informacije o članu Upravnog vijeća Ustanove iz reda predstavnika osnivača;
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o pripravnosti Odjela za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti za razdoblje IV. – VI.  2023. godine;
  • Izvješće o radu Upravnog vijeća za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine;
  • Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Ustanove;
  • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka XXXI Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja;
  • Zaključak kojim se donosi Poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu“;
  • Odluka o usvajanju Polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu;
  • Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2023. godinu;
  • Zaključak o primanju na znanje Izvještaja ravnatelja o provedbi Plana i programa rada Zavoda za razdoblje kolovoz 2022. – srpanj 2023.;
  • Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno vrijeme temeljem prijelaza iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu;

Skip to content