Search
Search
Close this search box.

27. sjednica saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 27. sjednice saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Na 27. sjednici Upravnog vijeća Ustanove održanoj dana 29.03.2023. godine doneseni su sljedeći akti:

 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka XXVIII i Dodatka XXIX Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja;
 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora o zakupu;
 • Odluka o prihvatu darovanja;
 • Odluka o prodaji sustava LC QTOF i davanju ovlaštenja ravnatelju za raspisivanje javnog natječaja za prodaju sustava LC QTOF prikupljanjem pisanih ponuda;
 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi – Digestori;
 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi – Laboratorijska plastika za COVID-19;
 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi – Održavanje automatskih postaja za mjerenje kvalitete zraka u 2023., 2024. i 2025. godini;
 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi – Testovi za Maripoc;
 • Odluka o osnivanju poslovne jedinice zdravstvene ustanove – Epidemiološka ordinacija u sklopu ustrojbene jedinice Odjela za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranke županije na adresi Rijeka, Radmile Matejčić 2;
 • Odluka o potrebi za imenovanjem pomoćnika ravnatelja za javnozdravstvene intervencije;
 • Odluka o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Plana nabave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2023. godinu;
 • Odluka o prihvaćanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2023. godinu;
 • Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj 2023. godine;
 • Odluka o izmjeni Cjenika Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije;
 • Izmjena odluke o davanju suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, broj: 08-2/12/01-22;
Skip to content