Search
Search
Close this search box.

23. sjednica saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 23. sjednice saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Na 23. sjednici Upravnog vijeća Ustanove održanoj dana 22.12.2022. godine doneseni su sljedeći akti:

 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka XXVII Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Dodatka IV. Ugovoru o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite;
 • Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme;
 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi;
 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi;
 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi;
 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora o zakupu;
 • Izmjena odluke o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme, br. 08-2/19/04-22;
 • Odluka o izmjeni Cjenika Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije;
 • Zaključak o Analizi i ocjeni Financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za razdoblje od 01.siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine;
 • Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – listopad 2022. godine;
 • Odluka o otpisu sumnjivih i spornih potraživanja za ugovorenu specijalističko-dijagnostičku zdravstvenu zaštitu za period od 1.1.2011. godine do 31.12.2018. godine;
 • Odluka o prihvaćanju IV. izmjena i dopuna Plana nabave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2022. godinu;
 • Odluka o prihvaćanju III. izmjena i dopuna Financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2022;
 • Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije;
Skip to content