Search
Search
Close this search box.

22. sjednica saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 22. sjednice saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Na 22. sjednici Upravnog vijeća Ustanove održanoj dana 28.11.2022. godine doneseni su sljedeći akti:

 • Donošenje pravnih akata u nadležnosti Upravnog vijeća:
  • Prijedlog teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta;
  • Pravilnik o osnovama i kriterijima za stimulativno nagrađivanje radnika;
 • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokacijama: Studentska 1, Rijeka; Glavani 89 A, Kostrena;
 • Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme;
 • Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme;
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za izbor specijalizanata na natječaju;
 • Odluka o prihvaćanju Plana nabave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2023. godinu;
 • II. izmjena Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu;
 • Odluka o izmjeni Cjenika Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije;
 • Odluka o prihvaćanju III. izmjena i dopuna Plana nabave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2022. godinu;
Skip to content