Search
Search
Close this search box.

19. sjednica saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 19. sjednice saziva 2021/25 Upravnog vijeća

Na 19. sjednici Upravnog vijeća Ustanove održanoj dana 12.09.2022. godine doneseni su sljedeći akti:

  • Zaključak o usvajanju „Izmjena Poslovnika o radu Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije“, br. 08-820-93/2-22;
  • Zaključak o donošenju: Pravilnika o popisu imovine i obveza Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, br. 08-820-93/3-22; Pravilnika o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, br. 08-820-93/4-22.; Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, br. 08-820-93/5-22.;
  • Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno vrijeme;
  • Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme;
  • Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-srpanj 2022. godine;
  • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora o zakupu – Zdravstveni centar Matulji;
  • Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodataka 1. ugovoru br. 08-811-41/196-22 o nabavi usluge osiguranja;
Skip to content