Search
Search
Close this search box.

05. sjednica saziva 2021/25 Upravnog vijeća


Pravni akti doneseni na 05. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27.12.2021. godine:

1. Odluka o prihvaćanju IV. Izmjena i dopuna financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2021. godinu

2. Odluka o donošenju Plana i Programa rada i razvoja Zavoda za 2022. godinu i procjena za razdoblje do 2024. godine

3. Odluka o donošenju Plana specijalizacija za 2022. godinu

4. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi

5. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi

Skip to content