Search
Search
Close this search box.

04. sjednica saziva 2021/25 Upravnog vijeća


Pravni akti doneseni na 04. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10.12.2021. godine:

  1. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi
  2. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi
  3. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi
  4. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju Zavoda za potpisivanje Dodatka 1. ugovora broj: 08-811-41/136-21 za izvršenje usluga osiguranja
  5. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke o odabiru u postupku nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi
Skip to content