Search
Search
Close this search box.

214. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 214. sjednice

ZAKLJUČCI I ODLUKE

Na 214. sjednici Upravnog Vijeća održanoj dana 24.02.2020. godine doneseni su:

1. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2020.godinu;

2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu;

3. Zaključak o donošenju Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i upućivanja istog na suglasnost Osnivaču;

4. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje odluka u postupcima nabave preko 300.000,00 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi;

5. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Odluke – obavijesti o odabiru za usluge osiguranja za 2021. godinu, za grupu 1. te sklapanja Ugovora o nabavi Usluga osiguranja za 2021. godinu;

6. Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije;

7. Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme;

8. Odluka o II. izmjeni odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije;

9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o pripravnosti Epidemiološkog odjela za razdoblje VII-XII 2020. godine;

10. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka XVIII. Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu.

Skip to content