Search
Search
Close this search box.

201. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 201. sjednice

ZAKLJUČCI I ODLUKE

Na 201. sjednici Uv doneseni su sljedeći Zaključci i Odluke:

1. Zaključak o primanju na znanje informacije o izabranom članu Upravnog vijeća od strane radnika

2. Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije za razdoblje siječanj – travanj 2020. godine

3. Zaključak o donošenju Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

4. Odluka o dopunama i izmjenam Cjenika usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

5. Zaključak o primanju na znanje informacije o dobivanju Rješenja o sukladnosti Odluke o usklađenju djelatnosti Zavoda sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama te pokretanju procedure za donošenje novog Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

6. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite

7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Skip to content