Search
Search
Close this search box.

192. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 192. sjednice

ODLUKE

1. Odluka o prihvaćanju IV. rebalansa financijskog plana, plana nabave i plana investicija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije za 2019. godinu.
2. Odluka o donošenju Plana i Programa rada i razvoja Zavoda za 2020. godinu i procjena za razdoblje do 2022. godine.
3. Odluka o davanju suglasnosti na zaduživanje kratkoročnim kreditom
4. Odluka o donošenju Plana specijalizacija za 2020. godinu
5. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodataka X. i Dodatka XI. Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu.
6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka za izbor specijalizanata (natječaj za specijalizacije)

Skip to content