Search
Search
Close this search box.

185. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 185. sjednice

ZAKLJUČCI I ODLUKE

1. Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za siječanj 2019. godine

2. Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-veljača 2019. godine

3. Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine

4. Odluka o prihvaćanju drugog rebalansa financijskog plana, plana nabave i plana investicija za 2019. godinu

5. Zaključak o prijedlogu teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

6. Zaključak o donošenju Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka

7. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodataka V., VI. i VII. Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu, te Dodataka II. i III. Ugovoru o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite.

8. Odluka o prihvatu donacije

Skip to content