Search
Search
Close this search box.

181. sjednica upravnog vijeća

Poziv i dnevni red 181. sjednice

ODLUKE

1. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka III. Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu

2.Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme

3.Odluka o odbijanju Zahtjeva za zaštitu prava radnika te stavljanja van snage Odluke o razrješenju voditelja svih ustrojbenih jedinica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, imenovanja novih voditelja za pojedine ustrojbene jedinice Zavoda te imenovanja koordinatora pojedinih aktivnosti Zavoda, br.: 08-820-40/163-18

Skip to content