Search
Search
Close this search box.

180. sjednica upravnog vijeća

Poziv i dnevni red 180. sjednice

ODLUKE

1.Odluka o prihvaćanju trećeg rebalansa financijskog plana, plana nabave i plana investicija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2018. godinu

2.Odluka o donošenju izmjene Plana specijalizacija za 2018. godinu

3.Odluka o donošenju dopuni Plana specijalizacija za 2019. godinu

4.Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje odluka o odabiru u postupcima nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi

5.Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

6.Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme

Skip to content