Volonteri u parku

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u suradnji s Gradom Rijeka, Maticom umirovljenika i Medicinskim fakultetom sveučilišta u Rijeci u subotu 2. listopada 2021. u parku Mlaka od 10:00 do 12:00 sati organizira javnozdravstvenu aktivnost pod motom:”Ne prestajemo se igrati zato što ostarimo; ostarimo jer se prestanemo igrati”.

ARHIVA NOVOSTI

POZIV NA OTVORENU TRIBINU

Pozivaju se građani Općine Kostrena na otvorenu tribinu koju organiziraju: NZZJZ PGŽ i Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada u

Skip to content