184. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 184. sjednice ODLUKA 1.Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije

185. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 185. sjednice ZAKLJUČCI I ODLUKE 1. Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za siječanj 2019. godine 2. Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-veljača 2019. godine 3. Zaključak […]

186. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 186. sjednice ZAKLJUČAK I ODLUKA 1. Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije za razdoblje siječanj – travanj 2019. godine 2. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka VIII. Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog […]

187. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 187. sjednice ZAKLJUČCI I ODLUKE 1.Zaključak o donošenju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije 2.Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje odluka u postupcima nabave preko 300.000,00 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi 3.Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno […]

188. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 188. sjednice ODLUKE 1.Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno vrijeme 2.Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme

189. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 189. sjednice ZAKLJUČCI I ODLUKA 1.Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije za razdoblje siječanj – svibanj 2019. godine 2.Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije za razdoblje […]

190. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 190. sjednice ZAKLJUČAK I ODLUKE 1. Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije za razdoblje siječanj – srpanj 2019. godine. 2.Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokalitetu Milutina Barača bb, Rijeka, prostorije […]

191. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 191. sjednice ZAKLJUČCI I ODLUKE 1. Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije za razdoblje siječanj – kolovoz 2019. godine.2. Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije za […]

192. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 192. sjednice ODLUKE 1. Odluka o prihvaćanju IV. rebalansa financijskog plana, plana nabave i plana investicija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije za 2019. godinu.2. Odluka o donošenju Plana i Programa rada i razvoja Zavoda za 2020. godinu i procjena za razdoblje do 2022. godine.3. Odluka o […]

193. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 193. sjednice ZAKLJUČCI I ODLUKE Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije za razdoblje siječanj – listopad 2019. godine Odluka o prihvaćanju V. rebalansa financijskog plana, plana nabave i plana investicija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske […]

194. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 194. sjednice ZAKLJUČCI I ODLUKE Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije za razdoblje siječanj – studeni 2019. godine. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Dodatka V Ugovoru o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite i Dodatka XIII. Ugovoru o […]

195. sjednica upravnog vijeća

Najava sjednice i dnevni red 195. sjednice ODLUKE Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2019. godinu Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu Odluka o usklađivanju djelatnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme zbog […]

Skip to content