Search
Search
Close this search box.

ZABRANA KUPANJA na tri plaže u Novom Vinodolskom: 1) Zagori kupalište – zapad, 2) Zagori kupalište – istok i 3) Bribirska obala

Tijekom 2. ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje na području Novog Vinodolskog ispitivanjem je utvrđeno da je vrijednosti ispitanih mikrobioloških pokazatelja, Escherichia coli i crijevni enterokoki, bile iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti na tri točke uzorkovanja:

1) Zagori kupalište – zapad, 2) Zagori kupalište – istok i 3) Bribirska obala.

  1. Zbog prekoračenja propisanih standarda,  predmetne lokacije ocjenjene su NEZADOVOLJAVAJUĆOM ocjenom.

O navedenom onečišćenju mora obavještene su sve nadležne institucije.

  1. Nakon prvog ponovljenog uzorkovanja dana 2.6.2023. rezultati su na dvije lokacije izvrsni (Zagori kupalište istok i zapad), a na jednoj zadovoljavajući (Bribirska obala).
  2. Nakon drugog ponovljenog uzorkovanja dana 6.6.2023. rezultati su na sve tri lokacije ponovno NEZADOVOLJAVAJUĆI.
    Dana 07.06.2023. Inspekcija zaštite okoliša, Državni inspektorat Republike Hrvatske, na predmetnim plažama postavila je ploče s oznakama zabrane kupanja.
  3. Nakon trećeg ponovljenog uzorkovanja provedenog dana 9.6.2023. rezultati su pokazali IZVRSNU kakvoću mora na sve tri lokacije.

Tijekom slijedećeg tjedna provest će se potvrdna ispitivanja a rezultati će biti objavljeni na slijedećem linku:

http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca

U Tablici 1 prikazani su rezultati ispitivanja kakvoće mora na lokacijama u Novom Vinodolskom koje su zahvaćene onečišćenjem.

U Tablici 2 navedeni su kriteriji ocjenjivanja prema Uredbi (NN 73/08).

Slika 1 prikazuje koncentracije crijevnih enterokoka i E. coli, od početka kupališne sezone do danas.


Tablica 1. Rezultati ispitivanja kakvoće mora na tri lokacije uzorkovanja u Novom Vinodolskom


Tablica 2. Standardi za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja (NN 73/08)


Slika 1. Kretanje ispitanih mikrobioloških pokazatelja (crijevni enterokoki i Escherichia coli) od početka sezone kupanja do danas
(CFU – „colony forming units“, broj izraslih kolonija, ENT – crijevni enterokoki, EC – Escherichia coli, ENTmax – granična dozvoljena vrijednost za crijevne enterokoke, ECmax – granična dozvoljena vrijednost za Escherichia coli

ARHIVA NOVOSTI

Skip to content