Volonteri u parku

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u suradnji s Gradom Rijeka, Udrugom DiP i Dentalnom poliklinikom Delić u subotu 18. rujna 2021. od 10:00 do 12:00 sati organizira javnozdravstvenu aktivnost “U zdravom tijelu zdravi duh” .

ARHIVA NOVOSTI

NESUKLADAN UZORAK

Uzorkovanjem i analizom uzorka vode za ljudsku potrošnju u mjestu Radočaj Brodski utvrđeno je uzorak NIJE SUKLADAN  odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,

NESUKLADNI UZORCI

Nakon uzorkovanja i analize vode za ljudsku potrošnju od 08.11.2022. u mjestima: Kamenski Hrib, Gornji Žagari i Prhci (lokalni vodovodi s

Skip to content