Search
Search
Close this search box.

Rezultati ispitivanja kvalitete zraka uslijed požara u reciklaznom dvorištu KD Čistoće

Povodom jučerašnjeg požara u reciklažnom dvorištu KD Čistoća, stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije neprestano prate kvalitetu zraka na području Primorsko-goranske županije. Praćene su onečišćujuće tvari u vanjskom zraku na 4 mjerne postaje koje su prostorno najbliže požarištu.

Rezultati ispitivanja pokazali su kako se radi o lokalnom onečišćenju jer su automatske mjerne postaje: Mlaka (Trogirska ulica), centar grada Rijeke (JVP u Krešimirovoj ulici) te Sovjak (Općina Viškovo) zabilježile neznatno povećanje vrijednosti praćenih onečišćujućih tvari u zrak (lebdeće čestice, sumporov i dušikov dioksid, sumporovodik, amonijak).

Tijekom noći na automatskoj mjernoj postaji Mlaka zabilježene su povišene koncentracije PM10 i  PM2.5 frakcije lebdećih čestica uz prevladavajući smjer vjetra iz pravca sjever-sjeverozapad,  što ukazuje na požar kao izvor onečišćenja. Ujutro i kroz današnji dan promjenom smjera vjetra koncentracije čestica na automatskoj mjernoj postariji Mlaka su znatno niže. 

Preporučena mjera opreza za građanstvo je čim manje izlaganje mjestima na kojima se osjeti miris paleži, a ukoliko se nalaze u neposrednoj blizini požarišta i na pravcima širenja dima da zatvore prostorije kako bi se minimalizirala izloženost. 

Iako pri ovakvim incidentima nastaju toksični spojevi koji mogu štetno djelovati na ljudsko zdravlje, međutim ti učinci se manifestiraju samo pri njihovoj dugotrajnoj izloženosti.

S obzirom da je požar pod nadzorom, za očekivati je da neće doći do povećanja vrijednosti praćenih parametara onečišćujućih tvari u zraku te da nema razloga za zabrinutost.

S obzirom da se u zraku i dalje osjeća neugodan miris zapaljene plastike i drugog otpada, Zavod će i dalje neprestano pratiti kvalitetu zraka u okruženju požarišta i izvješćivati javnost putem svojih mrežnih stranica.


Doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing.

Ravnatelj

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ARHIVA NOVOSTI

Skip to content