Rezultati analize uzoraka mora s plaža Kovčanje, Poljana i Privlaka

Dana 09.08. 2023. uzorkovano je 3 uzorka morske vode sa lokacija Kovčanje, Poljana i Privlaka. Rezultati mikrobiološke analize uzoraka prikazani su u Tablici 1, a u Tablici 2 navedeni su kriteriji ocjenjivanja prema mikrobiološkim pokazateljima
(NN 73/2008).

ARHIVA NOVOSTI

SUKLADNI UZORCI Mrkopalj i Skrad

Nakon ponovljenog uzorkovanja dana 24.08. 2023. u mjestima Mrkopalj i Skrad laboratorijskom analizom ustanovleno je da su svi uzorci SUKLADNI

Skip to content