Rezultati 6. ispitivanja kvalitete mora na području Kostrene

Šesto ispitivanje kvalitete mora na području Kostrene provedeno je 03. srpnja 2023. na plažama Podkvarovo, Klančić, Nova voda i Svežanj.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje na sve četiri lokacije utvrđena je izvrsna kakvoća mora sukladno kriterijima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

U odnosu na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje, kao izvanredni oblik monitoringa čiji je naručitelj Općina Kostrena i dalje se do opoziva ne preporučuje kupanje na plažama Podkvarovo i Klančić.

ARHIVA NOVOSTI

SUKLADNI UZORCI Mrkopalj i Skrad

Nakon ponovljenog uzorkovanja dana 24.08. 2023. u mjestima Mrkopalj i Skrad laboratorijskom analizom ustanovleno je da su svi uzorci SUKLADNI

Skip to content