Search
Search
Close this search box.

Rezultati 6. ispitivanja kvalitete mora na području Kostrene

Šesto ispitivanje kvalitete mora na području Kostrene provedeno je 03. srpnja 2023. na plažama Podkvarovo, Klančić, Nova voda i Svežanj.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje na sve četiri lokacije utvrđena je izvrsna kakvoća mora sukladno kriterijima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

U odnosu na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje, kao izvanredni oblik monitoringa čiji je naručitelj Općina Kostrena i dalje se do opoziva ne preporučuje kupanje na plažama Podkvarovo i Klančić.

ARHIVA NOVOSTI

Skip to content