Search
Search
Close this search box.

Rezultati 5. ispitivanja kvalitete mora na području Kostrene

Peto ispitivanje kvalitete mora na području Kostrene provedeno je 29. lipnja 2023. na plažama Podkvarovo, Klančić, Spužvina i Svežanj.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje na sve četiri lokacije utvrđena je izvrsna kakvoća mora sukladno kriterijima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

U odnosu na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje, kao izvanredni oblik monitoringa čiji je naručitelj Općina Kostrena, na referentnoj postaji Svežanj dobivene vrijednosti ne odstupaju od uobičajenih vrijednosti za morsku vodu, a temeljem ostalih rezultata do opoziva se NE PREPORUČUJE kupanje na plažama Podkvarovo i Klančić. 

ARHIVA NOVOSTI

Skip to content