Search
Search
Close this search box.

Rezultati 3. ispitivanja mora za kupanje u Kostreni

Trećim ispitivanjem kvalitete mora na području Kostrene uzeti su uzorci na lokacijama Svežanj, Perilo, Podkvarovo i Klančić. Rezultati ispitivanja kao i zahtjevi za postupanje i ovoga puta poslani su na Državni inspektorat, Ini, Lučkoj kapetaniji i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

U odnosu na fizikalno – kemijske i kemijske pokazatelje utvrđeni su slijedeći rezultati:

  • Na referentnoj postaji Svežanj dobivene vrijednosti ne odstupaju od uobičajenih vrijednosti za morsku vodu.
  • U uzorku mora plaže Perilo ispitani kemijski parametri uobičajeni su za morsku vodu.
  • U uzorku mora uzetom na plaži Klančić u odnosu na referentnu postaju Svežanj dokazani su: fenoli, benzen, etilbenzen, toluen i ksileni. Preostali kemijski pokazatelji ne odstupaju od uobičajenih vrijednosti za morsku vodu.
  • U odnosu na referentnu postaju u uzorku mora plaže Podkvarovo detektirane su povećane vrijednosti: ugljikovodika (C10-C40) te aromatskih ugljikovodika; benzena, etilbenzena, toluena i ksilena. Na  granici određivanja metode dokazani su fenoli i vodikov sulfid. Preostali kemijski pokazatelji uobičajeni su za morsku vodu.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje utvrđeni su slijedeći rezultati:

Na svim mjestima na kojima su uzeti uzorci izvršena su i mikrobiološka ispitivanja mora. Na tri lokacije: Svežanj, Podkvarovo i Klančić utvrđena je izvrsna kakvoća sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), vezano za mikrobiološke pokazatelje. Prema mikrobiološkim pokazateljima plaža Perilo ima zadovoljavajuću kakvoću mora.

 ZAKLJUČAK I STRUČNO MIŠLJENJE NZZJZ PGŽ

Ovim ispitivanjem ne preporučuje se kupanje na plaži Podkvarovo zbog detekcije ugljikovodika (C10 do C40)  i aromatskih ugljikovodika te na plaži Klančić zbog aromatskih ugljikovodika. Aromatski ugljikovodici uglavnom se brzo asorbiraju inhalacijom (30-50%) te su visoko toksični.

ARHIVA NOVOSTI

SUKLADNI UZORCI NA PODRUČJU GRADA ČABRA

Ponovljenim uzorkovanjem vode za ljudsku potrošnju dana 27.05.2024. u mjestima Donji Žagari, Plešce i Gorači ustanovljeno je da su uzorci SUKLADNI Pravilniku o parametrima

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije raspisao je Natječaj za upućivanje doktora medicine na specijalizaciju iz: Pisane prijave na

Ospice

Zadnjih mjeseci se bilježi povećan broj oboljelih od ospica u Europi, a pogotovo u nama susjednim zemljama (BIH , Srbija

Skip to content