Search
Search
Close this search box.

Rezultati 3. ispitivanja mora za kupanje u Kostreni

Trećim ispitivanjem kvalitete mora na području Kostrene uzeti su uzorci na lokacijama Svežanj, Perilo, Podkvarovo i Klančić. Rezultati ispitivanja kao i zahtjevi za postupanje i ovoga puta poslani su na Državni inspektorat, Ini, Lučkoj kapetaniji i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

U odnosu na fizikalno – kemijske i kemijske pokazatelje utvrđeni su slijedeći rezultati:

  • Na referentnoj postaji Svežanj dobivene vrijednosti ne odstupaju od uobičajenih vrijednosti za morsku vodu.
  • U uzorku mora plaže Perilo ispitani kemijski parametri uobičajeni su za morsku vodu.
  • U uzorku mora uzetom na plaži Klančić u odnosu na referentnu postaju Svežanj dokazani su: fenoli, benzen, etilbenzen, toluen i ksileni. Preostali kemijski pokazatelji ne odstupaju od uobičajenih vrijednosti za morsku vodu.
  • U odnosu na referentnu postaju u uzorku mora plaže Podkvarovo detektirane su povećane vrijednosti: ugljikovodika (C10-C40) te aromatskih ugljikovodika; benzena, etilbenzena, toluena i ksilena. Na  granici određivanja metode dokazani su fenoli i vodikov sulfid. Preostali kemijski pokazatelji uobičajeni su za morsku vodu.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje utvrđeni su slijedeći rezultati:

Na svim mjestima na kojima su uzeti uzorci izvršena su i mikrobiološka ispitivanja mora. Na tri lokacije: Svežanj, Podkvarovo i Klančić utvrđena je izvrsna kakvoća sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), vezano za mikrobiološke pokazatelje. Prema mikrobiološkim pokazateljima plaža Perilo ima zadovoljavajuću kakvoću mora.

 ZAKLJUČAK I STRUČNO MIŠLJENJE NZZJZ PGŽ

Ovim ispitivanjem ne preporučuje se kupanje na plaži Podkvarovo zbog detekcije ugljikovodika (C10 do C40)  i aromatskih ugljikovodika te na plaži Klančić zbog aromatskih ugljikovodika. Aromatski ugljikovodici uglavnom se brzo asorbiraju inhalacijom (30-50%) te su visoko toksični.

ARHIVA NOVOSTI

Svjetski dan bolesnika

11. veljače obilježava se  Svjetski dan bolesnika s ciljem podizanja svijesti o njihovom potrebama te težnji za stvaranjem bolje zdravstvene

SVJETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA

Svake godine se diljem svijeta 4. veljače obilježava Svjetski dan borbe protiv raka, inicijativa koja je pokrenuta još 2000. godine

Izdavanje mikrobioloških nalaza

Obavještavamo pacijente da zbog poštivanja GDPR pravila nalaze ne dostavljamo na privatne adrese elektroničke pošte. Nalazi se šalju CEZIH-om odabranom

Skip to content