Search
Search
Close this search box.

Prihvaćeno Izvješće o provedbi programa javnozdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2021. godini


Županijska skupština Primorsko-goranske županije danas je prihvatila Izvješće o provedbi programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2021. godini Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, koje je članovima Županijske skupštine predstavio zamjenik ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing.

Podaci u Izvješću pokazuju na dostatan broj ispitanih uzoraka okoliša, ali i na jednaku kvalitetu čimbenika okoliša u 2021. godini, za koju je zaslužno kontinuirano provođenje mjera zdravstvene zaštite zdravlja od štetnih čimbenika.

Provedena ispitivanja obuhvatila su zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe, higijensko- sanitarne uvjete, zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju te kakvoću mora i zraka, a realizirali su ih odsjeci Zdravstveno-ekološkog i Epidemiološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe na području Primorsko-goranske županije tijekom 2021. godine pokazuju podjednak postotak zdravstveno neispravnih uzoraka u odnosu na prethodnu godinu. Također, i sanitarno-higijenski uvjeti u objektima za promet i proizvodnju hrane ostali su na razini prethodne godine.

Rezultati ispitivanja vode za ljudsku potrošnju u 2021. godini pokazuju da je ona vrlo dobra i kvalitetom na razini prethodne godine. Grad Čabar bilježi upola manji postotak zdravstveno neispravnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju u 2021. godini (19,5%) u odnosu na prethodnu 2020. godinu (42,6%), a drastičan pad ukazuje na opravdanost investicije u novu opremu za dezinfekciju i daljnje širenje mreže priključaka na centralni vodoopskrbni sustav te strogo kontroliranje procesa pročišćavanja i dezinfekcije vode.

Ispitivanje kakvoće mora na plažama ukazuje da je zadržan udio izvrsnih godišnjih ocjena s prosječnih 94,8% u 2021. godini, izvrsnom ocjenom ocijenjeno je 256 točaka.

Na većini područja Primorsko-goranske županije kvaliteta zraka je 1. kategorije, odnosno zrak je čist ili neznatno onečišćen. Na mjernoj postaji Krasica zabilježena je kvaliteta zraka 2. kategorije zbog prekoračenja ciljnih vrijednosti za prizemni ozon. Na utjecajnom području Rafinerije nafte Rijeka na Urinju, prvi puta od 2016. godine zabilježena je 1. kategorija zraka obzirom na sumporovodik. Također, na utjecajnom području CGO Marišćina i u 2021. godini održana je prethodno postignuta 1. kategorija kvalitete zraka obzirom na sumporovodik, a ovo potvrđuju i rezultati olfaktometrijskih mjerenja prisutnosti neugodnih mirisa oko pogona i na području MO Marišćina.

ARHIVA NOVOSTI

Skip to content