Search
Search
Close this search box.

ONEČIŠĆENJE MORA na tri plaže u Novom Vinodolskom: 1) Zagori kupalište – zapad, 2) Zagori kupalište – istok i 3) Bribirska obala

Tijekom 2. ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje na području Novog Vinodolskog ispitivanjem je utvrđeno da je vrijednosti ispitanih mikrobioloških pokazatelja, Escherichia coli i crijevni enterokoki, bile iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti na tri točke uzorkovanja:

1) Zagori kupalište – zapad, 2) Zagori kupalište – istok i 3) Bribirska obala.

Zbog prekoračenja propisanih standarda,  predmetne lokacije ocjenjene su NEZADOVOLJAVAJUĆOM ocjenom.

O navedenom onečišćenju mora obavještene su sve nadležne institucije.

U Tablici 1 prikazani su rezultati ispitivanja kakvoće mora lokacijama u Novom Vinodolskom koje su zahvaćene onečišćenjem.
U Tablici 2 navedeni su kriteriji ocjenjivanja prema Uredbi (NN 73/08).


 Tablica 1. Nezadovoljavajuća kakvoća mora na tri lokacije uzorkovanja mora u Novom Vinodolskom

Tablica 2. Standardi za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja (NN 73/08)


Dodatna uzorkovanja bit će obavljena tijekom narednih dana, a rezultati će biti objavljeni na slijedećem linku:

http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca

ARHIVA NOVOSTI

Skip to content