ONEČIŠĆENJE MORA na tri plaže u Novom Vinodolskom: 1) Zagori kupalište – zapad, 2) Zagori kupalište – istok i 3) Bribirska obala

Tijekom 2. ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje na području Novog Vinodolskog ispitivanjem je utvrđeno da je vrijednosti ispitanih mikrobioloških pokazatelja, Escherichia coli i crijevni enterokoki, bile iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti na tri točke uzorkovanja:

1) Zagori kupalište – zapad, 2) Zagori kupalište – istok i 3) Bribirska obala.

  1. Zbog prekoračenja propisanih standarda,  predmetne lokacije ocjenjene su NEZADOVOLJAVAJUĆOM ocjenom.
    O navedenom onečišćenju mora obavještene su sve nadležne institucije.
  2. Nakon prvog ponovljenog uzorkovanja dana 2.6.2023. rezultati su na dvije lokacije izvrsni (Zagori kupalište istok i zapad), a na jednoj zadovoljavajući (Bribirska obala).
  3. Nakon drugog ponovljenog uzorkovanja dana 6.6.2023. rezultati su na sve tri lokacije ponovno NEZADOVOLJAVAJUĆI.

Dodatna uzorkovanja bit će obavljena tijekom narednih dana, a rezultati će biti objavljeni na slijedećem linku:

http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca

U Tablici 1 prikazani su rezultati ispitivanja kakvoće mora lokacijama u Novom Vinodolskom koje su zahvaćene onečišćenjem.
U Tablici 2 navedeni su kriteriji ocjenjivanja prema Uredbi (NN 73/08).


Tablica 1. Rezultati ispitivanja kakvoće mora na tri lokacije uzorkovanja u Novom Vinodolskom

*99999 – vrijednosti nisu iskazane jer je analiza za pokazatelj crijevni enterokoki još uvijek u tijeku.
Dobivene koncentracije  E. coli  su iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti.

 
Tablica 2. Standardi za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja (NN 73/08)

ARHIVA NOVOSTI

SUKLADNI UZORCI Mrkopalj i Skrad

Nakon ponovljenog uzorkovanja dana 24.08. 2023. u mjestima Mrkopalj i Skrad laboratorijskom analizom ustanovleno je da su svi uzorci SUKLADNI

Skip to content