Search
Search
Close this search box.

ONEČIŠĆENJE MORA na plaži Kačjak – zapadna uvala početak, Crikvenica

Temeljem dojave kupača o mogućem onečišćenju mora na lokaciji Kačjak – zapadna uvala početak, u Crikvenici, dodatnim je ispitivanjem utvrđeno da su vrijednosti ispitanih mikrobioloških pokazatelja, Escherichia coli i crijevnih enterokoka, iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti, prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). Zbog prekoračenja propisanih standarda, predmetna lokacija ocjenjena je NEZADOVOLJAVAJUĆOM ocjenom.  O navedenom onečišćenju mora obavještene su sve nadležne institucije, dok je ploča ZABRANE KUPANJA postavljena 22.09.2023.

 U Tablici 1. prikazani su rezultati ispitivanja kakvoće mora na lokaciji Kačjak – zapadna uvala početak, koja je zahvaćena onečišćenjem. U Tablici 2. navedeni su kriteriji ocjenjivanja prema Uredbi (NN 73/08).


Tablica 1. Nezadovoljavajuća kakvoća mora na lokaciji Kačjak – zapadna uvala početak

Tablica 2. Standardi za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja (NN 73/08)

Dodatna uzorkovanja bit će obavljena tijekom narednih dana, a rezultati će biti objavljeni na slijedećem linku: http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca

ARHIVA NOVOSTI

Skip to content