Search
Search
Close this search box.

Obilježen Svjetski dan sluha i Dan žutih ruža – u cilju podizanja svijesti o endometriozi

2. ožujka 2024. godine Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije obilježio je dva značajna datuma.

Obilježen je Svjetski dan sluha u suorganizaciji sa Zavodom za audiologiju i fonijatriju KBC-a Rijekai u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci – Studijem Logopedije i Medicinskim fakultetom te KoHOM-om.

U sklopu obilježavanja na postavljenom štandu na Korzu građani su mogli ispuniti upitnik za procjenu slušanja  i saznati imaju li problema sa sluhom te su po potrebi bili upućeni na daljnju obradu. Također, održana je javnozdravstvena aktivnost dijeljenja promotivnih i edukativnih materijala, kao i predavanja u Gradskoj vijećnici o prevenciji očuvanja sluha.

Prof.dr.sc. Luka Traven, dipl.ing. održao je predavanje na temu „Buka i vibracija te njihov utjecaj na ljude“ tijekom kojeg je istaknuo kako bi mladi trebali voditi računa o decibelima kojima se svakodnevno izlažu, misleći prvenstveno na glasno slušanje glazbe preko slušalica ili tijekom koncerata. U sklopu predavanja „Zašto je važna higijena nosa i uha“ Leonardo Bressan, dr.med., upozorio je na važnost razumijevanja pravilne higijene dišnih i slušnih puteva te istaknuo da ja važno ne povoditi se za aktualnim trendovima nego pratiti savjete liječnika. „Značaj sluha u svakodnevnom životu“, predavanje doc.dr.sc. Jelena Vukelić, dr.med., imalo je za cilj podizanje svijesti o stigmatizaciji pacijenata koji boluju od oštećenja sluha, dok je izv.prof.dr.sc. Zdravko Kolundžić održao predavanje na temu „Prezbiakuzija – važnost pravovremenog prepoznavanja“.

Istovremeno na Korzu pridružili smo se javnozdravstvenoj akciji Udruge žena oboljelih od endometrioze Ja sam 1 od 10 koja je organizirala Dan žutih ruža u cilju podizanja svijesti o endometriozi. Važno je informirati, senzibilizirati javnost o endometriozi, rano otkriti oboljenje, promicati, razvijati te unaprijediti prava oboljelih žena, posebno onih kod kojih je došlo do tjelesnog oštećenja i invalidnosti.

Aktivnost se provela u direktnoj komunikaciji sa zainteresiranim građanima uz dijeljenje informativnog materijala, a podjelom žutih ruža uz simboličnu donaciju prikupljala su se sredstva za rad Udruge.


ARHIVA NOVOSTI

Skip to content