Search
Search
Close this search box.

NZZJZ PGŽ potvrdio stručnost – uspješno proveden postupak reakreditacije na Mikrobiološkom i Zdravstveno-ekološkom odjelu

Hrvatska akreditacijska agencija dodijelila je formalno priznanje stručnosti i tehničke osposobljenosti Mikrobiološkom i Zdravstveno-ekološkom odjelu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te je uspješno proveden postupak reakreditacije navedenih odjela.


Na Mikrobiološkom odjelu reakreditirane su dvije metode prema normi HRN EN ISO 15189:2012, a  koriste se za dokazivanje prisutnosti bakterije gonoreje (Neisseria gonorrhoeae) i klamidije (Chlamydia trachomatis) kod ljudi.  S obzirom na to da neliječene infekcije navedenim bakterijama mogu izazvati neplodnost, probleme u trudnoći i ostale ozbiljne zdravstvene probleme, ove dijagnostičke metode od velike su važnosti za prevenciju širenja zaraze u općoj i specifičnoj populaciji trudnica, a dokazivanje prisutnosti bakterije klamidije i gonoreje u humanim uzorcima provodi se metodom lančane reakcije polimeraze u realnom vremenu umnožavanjem ciljne DNK te hibridizacijom nukleinskih kiselina za otkrivanje DNK ove dvije bakterije.


Zdravstveno-ekološki odjel NZZJZ PGŽ, nakon dvogodišnje pripreme i usklađivanja s normom HRN EN ISO/IEC 17025, prvi puta je akreditiran 2007. godine i to za svega nekoliko metoda za ispitivanje hrane, vode i zraka, a svakih 5 godina Hrvatska akreditacijska agencija provodi postupak reakreditacije.

Ove godine proveden je treći postupak reakreditacije, u razdoblju od 25.10. do 15.11. i to u tri ciklusa po dva dana. U postupku ocjene sudjelovalo je osam ocjenitelja HAA, koji su od ukupno prijavljenih 180 metoda pregledali 80 metoda u nadzoru i pet metoda za proširenje područja akreditacije. Tijekom nadzora ocijenjeno je i fleksibilno područje akreditacije (određivanje ostataka pesticida plinskom kromatografijom), a vodeća ocjeniteljica ocijenila je cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom Zdravstveno-ekološkog odjela.


Rezultat nadzora je da je Zdravstveno-ekološki odjel NZZJZ PGŽ danas akreditiran za ukupno 176 metoda iz područja ispitivanje hrane, voda, otpada, krutih oporabljenih goriva, sedimenta, mulja, tla, predmeta opće uporabe, vanjskog zraka, emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i kontrole mikrobiološke čistoće objekata u proizvodnji hrane te uzorkovanja voda i okolišnih uzoraka u proizvodnji hrane.


Ravnatelj NZZJZ PGŽ doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing izrazio je zadovoljstvo rezultatima nadzora te naglasio da “NZZJZ PGŽ polaže veliku pažnju na poštivanje akreditacijskih standarda koji služe kao okvir za postizanje kvalitete, ali i sustavno radimo na konstantnom unapređenju kvalitete naših usluga te na to gledamo kao na imperativ u dostizanju našeg zajedničkog cilja, a to je kontinuirano poboljšanje javnozdravstvenih usluga i dijagnostičkih postupaka koje provodimo kao institucija“.


ARHIVA NOVOSTI

Skip to content