Search
Search
Close this search box.

Nova suradnja NZZJZ PGŽ i Udruženja obrtnika Rijeka: Zavod nudi pogodnosti članovima Udruženja

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing. i predsjednik Udruženja obrtnika Rijeka g. Ivica Zbašnik potpisali su Ugovor o zajedničkoj nabavi s ciljem produženja i proširenja suradnje.

Svim članovima Udruženja obrtnika Rijeka Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije nudi:

 • 10% popusta na usluge zaštite okoliša i zdravstvene ekologije, a popust se odnosi na sljedeće usluge:
 • Kontrolu sukladnosti kakvoće hrane prema specifičnim odredbama u proizvodnji i prometu
 • Kontrolu i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti hrane u proizvodnji i prometu
 • Kontrolu, praćenje i ocjenjivanje hranjive vrijednosti organizirane prehrane pojedinih skupina (djeca, starije osobe)
 • Kontrolu i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom u proizvodnji i prometu
 • Kontrolu i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti predmeta široke potrošnje u proizvodnji i prometu
 • Kontrolu i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti i sigurnosti igračaka u proizvodnji i prometu
 • Savjetodavne usluge subjektima u poslovanju s hranom/predmetima opće uporabe
 • Ispitivanje imisijskih koncentracija polutanata prema zahtjevima kupaca i/ili u incidentnim situacijama
 • Tehničko upravljanje postajama za praćenje kvalitete zraka
 • Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora iz malih (0.1-1 MW) i srednjih (1-50 MW) uređaja za loženje
 • Izračun emisija onečišćujućih tvari u zrak za potrebe ispunjavanja obrasca PI-Z-3 registra onečišćavanja okoliša (ROO)
 • Izdavanje potvrde o kvaliteti zraka za zdravstvene ordinacije
 • Izrađivanje elaborata, planova i izvještaja o kvaliteti zraka, bilo cjelovito ili kao dio većih studija
 • Redovna i izvanredna ispitivanja fizikalnih čimbenika i kemijskih štetnosti u radnom okolišu
 • Uzorkovanje i ispitivanje kakvoće otpadnih voda, te određivanjem fizikalnih, fizikalno-kemijskih, kemijskih i bioloških pokazatelja u istima
 • Uzorkovanje i ispitivanje eluata otpada i izrađuje osnovnu karakterizaciju otpada za odlaganje sukladno posebnom propisu o načinu i uvjetima odlaganja otpada za odlaganje sukladno posebnom propisu o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada
 • Mikrobiološku kontrolu u objektima za proizvodnju i promet namirnica i POU – površine, pribor, ruke
 • Mikrobiološko ispitivanje zraka (ventilacijskog sustava dvorana, bazena, hotela)
 • Mikrobiološko ispitivanje hrane – sirovine i gotovih proizvoda
 • Mikrobiološko ispitivanje voda za piće iz individualnih (privatnih) vodoopskrbnih objekata (zdenci, izvori, cisterne)
 • Mikrobiološko ispitivanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda
 • Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za potrebe dobivanja uporabnih dozvola (u slučaju novosagrađenih i adaptiranih objekata)
 • Praćenje zdravstvene ispravnosti bazenskih voda
 • Praćenje zdravstvene ispravnosti vode za potrebe hemodijalize
 • Kontrola parametara kućne vodoopskrbne mreže (Legionella i olovo)
 • Mikrobiološko ispitivanje morske vode (ribogojilišta)
 • Kvantitativna i kvalitativna praćenja peludi u zraku
 • Kvantitativna i kvalitativna praćenja stanja morskog okoliša i izrade elaborata zaštite okoliša
 • 5% popusta na usluge iz djelokruga Ureda ravnateljstva, a popust se odnosi na usluge osposobljavanja za zaštitu na radu i osposobljavanje za zaštitu od požara te
 • 5% popusta na usluge Epidemiološkog odjela, a popust je iskoristiv na stručne usluge dijelu osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane za subjekte u poslovanju hranom (uspostava načela HACCP-a, revidiranje dokumentacije, edukacija o sigurnosti hrane sukladno Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu NN83/22, edukacija voditelja HACCP tima, članova HACCP tima, zaposlenika, provedba audita (kontrola primjene načela dobre higijenske i dobre proizvodne prakse i načela HACCP-a), stručni savjeti za osiguranje zdravstveno ispravne hrane te kemijska i biološka mjerenja izloženosti i utjecaja okolišnih zagađivala na zdravlje opće populacije i profesionalno izloženih ljudi.

ARHIVA NOVOSTI

SUKLADNI UZORCI NA PODRUČJU GRADA ČABRA

Ponovljenim uzorkovanjem vode za ljudsku potrošnju dana 27.05.2024. u mjestima Donji Žagari, Plešce i Gorači ustanovljeno je da su uzorci SUKLADNI Pravilniku o parametrima

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije raspisao je Natječaj za upućivanje doktora medicine na specijalizaciju iz: Pisane prijave na

Ospice

Zadnjih mjeseci se bilježi povećan broj oboljelih od ospica u Europi, a pogotovo u nama susjednim zemljama (BIH , Srbija

Skip to content