Search
Search
Close this search box.

METALNI OTPAD U LUCI RIJEKA

U zgradi sjedišta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova ulica 52a, Rijeka smještena je mjerna postaja za praćenje kvalitete zraka u sastavu Programa zdravstvenih mjera zaštite okoliša na području Primorsko-goranske županije. Mjerna postaja Krešimirova ul. (Zavod) koncipirana je na slijedeći način: na III katu u zgradi Zavoda mjere se plinovite onečišćujuće tvari automatskim i kemijskim ispitnim metodama, na krovu zgrade Zavoda uzorkuje se ukupna taložna tvar (UTT) i oborine te je smješten meteorološki stup, dok je mjerenje PM10 frakcije lebdećih čestica automatskim analizatorom dislocirano na adresi Krešimirova 38 (u prostoru Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke- preko puta silosa uz željeznički kolodvor).

S obzirom na to da se spomenuta aktivnost prekrcaja rasutog metalnog otpada u luci Rijeka odvija u neposrednoj blizini mjerne postaje Krešimirova ul. (Zavod), ova mjerno mjesta najviše je izložena emisijama metalne prašine s prostora Luke Rijeka, što je i vidljivo iz rezultata mjerenja količine istaloženih metala na jedinicu površine. Premda rezultati mjerenja UTT ne odskaču značajnije od vrijednosti dobivenih na drugim mjernim mjestima na području Primorsko-goranske županije, što je i očekivano obzirom da se radi o krupnijim česticama koje se talože blizu izvora emisije u zrak, kod sadržaja metala u UTT vidljiv je značajan i nedvojben doprinos izmjerenim količinama metala kao posljedica manipulacije metalnim otpadom u prostoru luke.

Iako su u protekloj 2022. godini količine istaloženih metala unutar odgovarajućih graničnih vrijednosti (za metale kod kojih je ista propisana) te se područje mjerne postaje Zavod klasificira kao I. kategorija kvalitete zraka, odnosno čist ili neznatno onečišćen zrak, vidljivo je da su izmjerene količine istaloženih metala olova, kadmija, arsena i cinka pet do sedam puta više u odnosu na najbliže mjerno mjesto (Mlaka), a količine istaloženih metala željeza, bakra i cinka više su ili u razini vrijednosti koje se mjere u okruženju brodogradilišta (Viktor Lenac) ili industrijskih postrojenja (INA RNR), čime se mjerna postaja Krešimirova ul. svrstava u lokaciju sa najvećim opterećenjem u Primorsko-goranskoj županiji s obzirom na količinu istaloženih metala. Rezultati mjerenja ovih parametara u 2023. godini u razini su vrijednosti koje su izmjerene tijekom prethodne godine.

Temeljem rasprave s 11. sjednice Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, održane 16. svibnja 2023. godine te upita postavljenih na 15. sjednici Odbora za zdravstvo Primorsko-goranske županije održanog 17. svibnja 2023. godine, pored navedenih mjerenja ukupne taložne tvari, Zavod od ove godine o vlastitom trošku provodi povremene turnuse mjerenja koncentracije metala u PM10 frakciji lebdećih čestica obzirom da se iste duže zadržavaju u zraku i lakše prodiru u respiratorni sustav te predstavljaju veći rizik od negativnih utjecaja na zdravlje ljudi. Uz postojeći program praćenja kvalitete zraka, proširenjem ispitivanja na PM10 frakciju lebdećih čestica dobit će bolji uvid u potencijalne štetne učinke na zdravlje ljudi i okoliš u cjelini.

Do danas su odrađena dva dvotjedna turnusa ispitivanja PM10 frakcije lebdećih čestica i sadržaja metala olova, kadmija, arsena, nikla, željeza, bakra i cinka u njima na terasi zgrade Zavoda (04-17.07. i 25.08.-07.09.2023.), a rezultati ispitivanja sadržaja metala u PM10 frakciji lebdećih čestica potvrđuju gore spomenute rezultate mjerenja količine metala u UTT. Sukladno zakonskim propisima ocjena kvalitete zraka na području Krešimirove ulice za 2023. godinu provest će se nakon proteka kalendarske godine.

ARHIVA NOVOSTI

Skip to content