Search
Search
Close this search box.

Međunarodni dan sestrinstva – medicinske sestre Odjela za školsku i adolescentnu medicinu NZZJZ PGŽ

Medicinske sestre Odjela za školsku i adolescentnu medicinu

U Odjelu za školsku i adolescentnu medicinu NZZJZ PGŽ zaposleno je 16 medicinskih sestara od čega je 10 prvostupnica sestrinstva, 5 magistrica sestrinstva i jedna medicinska sestra srednje stručne spreme. Svaka medicinska sestra u timu s liječnikom specijalistom školske medicine nadležna je za određeni dio učenika osnovnih, srednjih škola i fakulteta. Medicinske sestre u suradnji sa školskom stručnom službom, roditeljima, profesorima i nadležnim liječnikom školske medicine brinu o promociji zdravlja, ranom otkrivanju i preveniranju raznih zaraznih i nezaraznih bolesti, te o onome što je danas od iznimne važnosti – o mentalnom zdravlju učenika i studenata. Svaka medicinska sestra ima značajnu ulogu pri obavljanju sistematskih pregleda, zdravstvenog odgoja, cijepljenja, savjetovališnog rada, kao i raznih probira, jer je svakom djetetu potrebno pristupiti na jedinstven, individualan način i prilagoditi pregled dobi malih i velikih pacijenata.

Medicinske sestre, djeca i mladi

Profesija medicinske sestre u NZZJZ PGŽ oduvijek je bila uzorna, pa tako i danas kada je medicinska sestra vrlo tražen stručni kadar. Kroz zadnjih nekoliko godina pokazali smo da se jako dobro prilagođavamo svakoj novonastaloj situaciji i ponosni smo na svaku kolegicu i kolegu, posebice na međusobnu kolegijalnost i suradnju u cilju dobrobiti učenika i studenata, zbog kojih i volimo ovaj posao. Posao medicinske sestre u školskoj ambulanti je najljepši posao koji svaka sestra može poželjeti i iako se čini da je to „samo“ ambulantni posao on je itekako dinamičan i svakoj sestri je u ambulanti dan ispunjen poslom, dječjim žamorom i smijehom. Mišljena sam da bi sva djeca u Primorskoj – Goranskoj županiji na ulici prepoznala i pozdravila Irenu R., Mirelu, Vinku, Selmu, Draganu, Suzanu, Anju, Vesnu, Luku, Snježanu, Karolinu, Vivianu, Alenku, Nedeljku, Irenu M., te mene Helenu.

Od srca se trudimo biti najbolje u svome poslu i nadamo se da u tome i uspjevamo!

Sretan Međunarodni dan sestrinstva svim kolegicama i kolegama.

Srdačno,

Helena Zoretić, bacc.med.techn.

ARHIVA NOVOSTI

Skip to content