Search
Search
Close this search box.

IMA LI MJESTA LEBDEĆEM STRAHU MEĐU GRAĐANIMA – LEBDEĆE ČESTICE U ZRAKU PM10 i PM2,5  NA PODRUČJU PGŽ

Posljednjih dana na području Primorsko-goranske županije građani su zabrinuti zbog onečišćenja zraka lebdećim česticama PM10 i PM2,5, čija je koncentracija u pojedinim satima kroz dan tijekom posljednjih dana u nekoliko navrata bila veća od preporučene. Strah građana za svoje zdravlje i zdravlje bliskih osoba je potpuno razumljivo, međutim s obzirom na činjenicu da je takvo stanje kratkoročno i uobičajeno za ovo doba godine i atmosferske prilike, nema potrebe za zabrinutost jer kao takvo ne predstavlja ugrozu za zdravlje.  

Hrvatskim propisima određeni su standardi kvalitete zraka za kratkoročne (satne/dnevne) i dugoročne (godišnje) razine kvalitete zraka. Važno je napomenuti kako su standardi za dugoročne razine kvalitete zraka nužno stroži od kratkoročnih, s obzirom da se ozbiljni učinci na zdravlje pojavljuju zbog dugoročnih izlaganja onečišćujućim tvarima u zraku.

Europski indeks kvalitete zraka temelji se na vrijednostima koncentracije pet ključnih onečišćujućih tvari: lebdeće čestice (PM10 i PM2,5), ozon (O3), dušikov dioksid (NO2), sumpor dioksid (SO2). Računa se svakog sata za svaku od 11 mjernih postaja na području Primorsko-goranske županije, a otprilike na 50 mjernih postaja diljem Hrvatske. Indeks se računa koristeći podatcima o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku, koji pristižu u realnom vremenu s kašnjenjem podataka 3-4 sata. Prikazuje kratkoročno stanje kvalitete zraka, koje se značajno može razlikovati od dugoročnog stanja te ne služi ocjeni onečišćenosti (sukladnosti s okolišnim ciljevima) koja se utvrđuje na godišnjoj razini, jednom godišnje za proteklu kalendarsku godinu.

Podaci o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku koji pristižu u realnom vremenu nisu službeni podaci ispitnih laboratorija i naknadno se mogu izmijeniti postupkom validacije.

Zdravstvene preporuke izdaju se u preventivne svrhe, s ciljem smanjenja rizika na zdravlje u slučaju dugoročnog onečišćenja zraka.  Preporuke za opću populaciju, a osobito za osjetljive skupine građana i osobe slabijeg zdravlja s respiratornim problemima i srčanim bolestima podrazumijevaju smanjenje intenzivnih i tjelesnih aktivnosti na otvorenom u slučaju pojave simptoma poput nadražaja očiju, kašlja ili grlobolje.

Više informacija o kvaliteti zraka u Primorsko-goranskoj županiji i Europskom indeksu kvalitete zraka.


ARHIVA NOVOSTI

SUKLADNI UZORCI NA PODRUČJU GRADA ČABRA

Ponovljenim uzorkovanjem vode za ljudsku potrošnju dana 27.05.2024. u mjestima Donji Žagari, Plešce i Gorači ustanovljeno je da su uzorci SUKLADNI Pravilniku o parametrima

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije raspisao je Natječaj za upućivanje doktora medicine na specijalizaciju iz: Pisane prijave na

Ospice

Zadnjih mjeseci se bilježi povećan broj oboljelih od ospica u Europi, a pogotovo u nama susjednim zemljama (BIH , Srbija

Skip to content