Search
Search
Close this search box.

Godišnje izvješće o provedbi Programa javnozdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2022. godini

Na Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Željko Linšak prezentirao je godišnje izvješće o provedbi Programa javnozdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2022. godini. 

NZZJZ PGŽ u sklopu provedbe programa kontinuirano provodi ispitivanja različitih elemenata okoliša i aktivnosti s ciljem zaštite zdravlja građana, a izvješće sadrži rezultate ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, higijensko-sanitarne uvjete, zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju te kakvoću mora i kvalitetu zraka.

S obzirom na multidisciplinarni karakter programa, u realizaciji su sudjelovali odsjeci Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju te Odjela za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih  bolesti svih ispostava NZZJZ PGŽ.


U 2022. godini ispitano je ukupno 823 uzoraka vode za ljudsku potrošnju, a ukupno njih 17  bilo je zdravstveno neispravno, najviše na području Čabra kojim upravlja KTD Čabranka. Na području lokalne vodoopskrbe ispitano je ukupno 60 uzoraka vode, od kojih 50 nije zadovoljilo parametre ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, a uzrok je nekontinuirana dezinfekcija. Na području Delnica detektirana su 4 neispravna uzorka, 1 zbog niže pH vrijednosti, a 3 uzorka zbog mikrobiološkog onečišćenja. NZZJZ PGŽ na svojoj internet stranici redovito je obavještavao potrošače o zdravstveno neispravnim uzorcima vode za ljudsku potrošnju te o potrebnim mjerama prokuhavanja vode radi sprječavanja potencijalnih infekcija.


Kakvoća mora u 2022. godini u Primorsko-goranskoj županiji bila je slična prethodnoj godini. Udio nezadovoljavajućih ocjena uzoraka povećan je u odnosu na 2021. godinu u kojoj nije bilo nezadovoljavajućih ocjena. Onečišćenje mora zabilježeno je na lokaciji Kantrida-zapad, ali nakon ponovljene analize nije bilo potrebe za zabranom kupanja. Ispitano je ukupno 2 759 uzoraka vode na 270 lokacija, a izvrsnom ocjenom ocijenjene su čak 253 lokacije.


Kvaliteta zraka u 2022. godini slična je prethodnim godinama. U većem dijelu županije kvaliteta zraka je 1. kategorije, odnosno zrak je čist ili neznatno onečišćen.  Na dvije mjerne postaje (AP Paveki i AP Krasica) zabilježena je 2. kategorija zraka zbog prekoračenja ciljnih vrijednosti za prizemni ili troposferski ozon. U odnosu na 2021. godinu u kojoj je zabilježeno poboljšanje kvalitete zraka na području Rafinerije nafte Rijeka na Urinju, u 2022. godini ponovo je zabilježena 2. kategorija zraka zbog onečišćenja sumporovodikom. Na području Marišćine održana je kvaliteta zraka 1. kategorije.

NZZJZ PGŽ nabavom novog automatskog analizatora na AP Mlaka, u 2022. godini proširio je analizu kvalitete zraka na mjerenje frakcije lebdećih čestica.


U 2022. godini NZZJZ PGŽ analizirao je ukupno 868 uzoraka hrane te 82 predmeta opće uporabe. Provedeno je 389 kemijskih ispitivanja uzoraka hrane te nisu pronađeni nesukladni uzorci. Od ukupno 484 provedenih mikrobioloških ispitivanja hrane čak 7,4 % bilo je mikrobiološki neispravno, što predstavlja zdravstveni rizik za građane i turiste. Također, provedenim ispitivanjima predmeta opće uporabe 3 uzorka bila su zdravstveno neispravna zbog prisustva ftalata.

ARHIVA NOVOSTI

SUKLADNI UZORCI NA PODRUČJU GRADA ČABRA

Ponovljenim uzorkovanjem vode za ljudsku potrošnju dana 27.05.2024. u mjestima Donji Žagari, Plešce i Gorači ustanovljeno je da su uzorci SUKLADNI Pravilniku o parametrima

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije raspisao je Natječaj za upućivanje doktora medicine na specijalizaciju iz: Pisane prijave na

Ospice

Zadnjih mjeseci se bilježi povećan broj oboljelih od ospica u Europi, a pogotovo u nama susjednim zemljama (BIH , Srbija

Skip to content