Search
Search
Close this search box.

ZDRAVSTVENO-STATISTIČKI LJETOPIS PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2011.


STANOVNIŠTVO

DISTRIBUCIJA STANOVNIŠTVA PO SPOLU I DOBI
DOBNA PIRAMIDA STANOVNIŠTVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE po popisu 1991. god
DOBNA PIRAMIDA STANOVNIŠTVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE po popisu 2001. god
OSNOVNI KONTINGENTI STANOVNIŠTVA po subregijama Primorsko-goranske županije
KONTINGENTI STANOVNIŠTVA Primorsko-goranske županije i Hrvatske
STANOVNICI, POVRŠINA I GUSTOĆA NASELJENOSTI
TURISTI I NOĆENJA, siječanj – prosinac 2011.


VITALNI DOGAĐAJI

ROĐENI I UMRLI – 2011. godina
ROĐENI I UMRLI – Županija u razdoblju 1992. – 2011.
VITALNI INDEX – Primorsko – goranska županija 1992. – 2011.
ROĐENI – spol
POMOR DOJENČADI – dob, pokazatelji
KRETANJE DOJENAČKOG MORTALITETA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI 2002. – 2011.
PRIKAZ NATALITETA, MORTALITETA I VITALNOG INDEXA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
SPECIFIČAN POMOR PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Vodeći uzroci smrti (MKB)
Vodeći uzroci smrti (MKB) – muškarci
Vodeći uzroci smrti (MKB) – žene
Specifičan pomor stanovništva Grada Cres
Specifičan pomor stanovništva Grada Mali Lošinj
Specifičan pomor stanovništva Grada Crikvenica
Specifičan pomor stanovništva Grada Novi Vinodolski
Specifičan pomor stanovništva Općine Vinodolska
Specifičan pomor stanovništva Grada Čabar
Specifičan pomor stanovništva Općine Brod Moravice
Specifičan pomor stanovništva Grada Delnice
Specifičan pomor stanovništva Općine Fužine
Specifičan pomor stanovništva Općine Lokve
Specifičan pomor stanovništva Općine Mrkopalj
Specifičan pomor stanovništva Općine Ravna Gora
Specifičan pomor stanovništva Općine Skrad
Specifičan pomor stanovništva Općine Baška
Specifičan pomor stanovništva Općine Dobrinj
Specifičan pomor stanovništva Grada Krk
Specifičan pomor stanovništva Općine Malinska
Specifičan pomor stanovništva Općine Omišalj
Specifičan pomor stanovništva Općine Punat
Specifičan pomor stanovništva Općine Vrbnik
Specifičan pomor stanovništva Općine Lovran
Specifičan pomor stanovništva Općine Matulji
Specifičan pomor stanovništva Općine Mošćenička Draga
Specifičan pomor stanovništva Grada Opatija
Specifičan pomor stanovništva Grada Lopar
Specifičan pomor stanovništva Grada Rab
Specifičan pomor stanovništva Grada Bakar
Specifičan pomor stanovništva Općine Čavle
Specifičan pomor stanovništva Općine Jelenje
Specifičan pomor stanovništva Grada Kastav
Specifičan pomor stanovništva Općine Klana
Specifičan pomor stanovništva Općine Kostrena
Specifičan pomor stanovništva Grada Kraljevica
Specifičan pomor stanovništva Grada Rijeka
Specifičan pomor stanovništva Općine Viškovo
Specifičan pomor stanovništva Grada Vrbovsko
Vodeći uzroci pomora u Primorsko-goranskoj županiji 2007. – 2011.
Vodeći uzroci pomora po subregijama Primorsko-goranske županije na 10 000 stanovnika
SKLOPLJENI BRAKOVI
RAZVEDENI BRAKOVI
Stopa vjenčanih i razvedenih u Primorsko-goranskoj županiji
Razvedeni brakovi prema godinama trajanja braka


POBOL STANOVNIŠTVA

POBOL STANOVNIŠTVA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Pobol stanovništva Grada Cres
Pobol stanovništva Grada Mali Lošinj
Pobol stanovništva Grada Crikvenice
Pobol stanovništva Grada Novi Vinodolski
Pobol stanovništva Općine Vinodolska
Pobol stanovništva Grada Čabar
Pobol stanovništva Općine Brod Moravice
Pobol stanovništva Grada Delnice
Pobol stanovništva Općine Fužine
Pobol stanovništva Općine Lokve
Pobol stanovništva Općine Mrkopalj
Pobol stanovništva Općine Ravna Gora
Pobol stanovništva Općine Skrad
Pobol stanovništva Općine Baška
Pobol stanovništva Općine Dobrinj
Pobol stanovništva Grada Krk
Pobol stanovništva Općine Malinska
Pobol stanovništva Općine Omišalj
Pobol stanovništva Općine Punat
Pobol stanovništva Općine Vrbnik
Pobol stanovništva Općine Lovran
Pobol stanovništva Općine Matulji
Pobol stanovništva Općine Mošćenička Draga
Pobol stanovništva Grada Opatija
Pobol stanovništva Grada Lopar
Pobol stanovništva Grada Rab
Pobol stanovništva Grada Bakar
Pobol stanovništva Općine Čavle
Pobol stanovništva Općine Jelenje
Pobol stanovništva Grada Kastav
Pobol stanovništva Općine Klana
Pobol stanovništva Općine Kostrena
Pobol stanovništva Grada Kraljevica
Pobol stanovništva Grada Rijeka
Pobol stanovništva Općine Viškovo
Pobol stanovništva Grada Vrbovsko
Vodeći uzroci pobola u Primorsko-goranskoj županiji 2007. – 2011.
Vodeći uzroci pobola po subregijama Primorsko-goranske županije na 10 000 stanovnika
Stope incidencije raka na 100 000 stanovnika prema 15 najučestalijih primarnih sijela
Incidencija raka po spolu i sijelu


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

MREŽA – popis zdravstvenih ustanova i privatne zdravstvene djelatnosti
MREŽA zdravstvenih ustanova u društvenom vlasništvu
MREŽA privatnih zdravstvenih ustanova
DJELATNICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA ( državnih ) – Županija
DJELATNICI PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I DJELATNICI KOJI OBAVLJAJU PRIVATNU PRAKSU
DJELATNICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME (državnih i privatnih ordinacija)–Primorsko-goranska županija 2007.-2011.
ZDRAVSTVENI DJELATNICI NA SPECIJALIZACIJI I DJELATNICI NA OBVEZATNOM PRIPRAVNIČKOM STAŽU
LIJEČNICI I ZUBNI LIJEČNICI PREMA BROJU STANOVNIKA – 2011. godina
LIJEČNICI I ZUBNI LIJEČNICI PREMA BROJU STANOVNIKA – 2008.-2010.


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I PREDŠKOLSKE DJECE

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
PREDŠKOLSKA DJECA PREMA GODINI ROĐENJA
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU – posjeti
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU – pregledi
REZULTATI OBVEZATNIH SISTEMATSKIH PREGLEDA
CIJEPLJENJE – tuberkuloza
PRVO CIJEPLJENJE – difterija, tetanus, pertusis, poliomijelitis, hemofilus influence tip B; morbili, rubeola i parotitis
DOCJEPLJIVANJE – difterija,tetanus,pertusis;poliomijelitis;hemofilus influence tip B
DOCJEPLJIVANJE – difterija,tetanus,pertusis;poliomijelitis
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠKOLSKE DJECE, MLADEŽI I STUDENATA

PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
ŠKOLE I FAKULTETI
UČENICI I STUDENTI
SISTEMATSKI I KONTROLNI PREGLEDI, SKRININZI
NAMJENSKI PREGLEDI, ZDRAVSTVENA KULTURA I OBILASCI ŠKOLA
UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI
REZULTATI OBVEZATNIH SISTEMATSKIH PREGLEDA
ZDRAVSTVENI ODGOJ – prema temama
SAVJETOVALIŠTA – osnovna škola, srednja škola, fakultet
CIJEPLJENJE – difterija, tetanus i poliomijelitis
DOCJEPLJIVANJE – morbili-parotitis-rubeola; hepatitis – B; difterija i tetanus 


KURATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ODRASLIH

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI – opća medicina
ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI – medicina rada
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI – muškarci
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI – žene
SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJELATNIKA – pregledi
SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJELATNIKA – posebni pregledi
SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJELATNIKA – funkcionalna dijagnostika


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
ŽENE PO DOBI – popis 31. 03. 2001.
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – ukupno
UTVRĐENE BOLESTI I STANJA (skupine po MKB)
GINEKOLOŠKE ORDINACIJE PREMA IZVORU FINANCIRANJA


STOMATOLOŠKA ZAŠTITA

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI 
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – ukupno
UTVRĐENE BOLESTI I STANJA – ukupno
STOMATOLOŠKE ORDINACIJE PREMA IZVORU FINANCIRANJA


STACIONARI U DOMOVIMA ZDRAVLJA

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
KRETANJE BOLESNIKA – ukupno
KRETANJE BOLESNIKA – gravitacija
ZAUZETOST KREVETA


KLINIČKO BIOKEMIJSKA DIJAGNOSTIKA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI 
DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI


SANITETSKI PRIJEVOZ I HITNA MEDICINSKA POMOĆ

ORGANIZACIJSKE JEDINICE, VOZILA, DJELATNICI
INTERVENCIJE I SANITETSKI PRIJEVOZ PO DOBNIM SKUPINAMA
HITNA MEDICINSKA POMOĆ – POBOL


JAVNOZDRAVSTVENA DJELATNOST

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
ODJEL SOCIJALNE MEDICINE
NACIONALNI PROGRAMI
ISPITIVANJE ZAGAĐENOSTI ZRAKA
ISPITIVANJE KAKVOĆE VODA
ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST ŽIVEŽNIH NAMIRNICA
MIKROBIOLOŠKA ČISTOĆA RADNOG OKOLIŠA U PROIZVODNJI I PROMETU HRANE
ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST PREDMETA OPĆE UPORABE
PREHRAMBENA VRIJEDNOST OBROKA HRANE
MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA – postupci
EPIDEMIOLOŠKA ZAŠTITA – postupci
SPECIFIČAN POBOL – prijave zaraznih bolesti
SPECIFIČAN POBOL – kretanje zaraznih bolesti u razdoblju 2001. – 2010.


POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
ORDINACIJE PO SPECIJALNOSTIMA
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – pregledi po dobi ukupno
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – pregledi po specijalnostima (ukupno)
POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – POBOL


STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI
KREVETNI KAPACITET I KRETANJE BOLESNIKA
ZDRAVSTVENI DJELATNICI I BROJ KREVETA
ZAUZETOST KREVETA I PROSJEČNA DULJINA LIJEČENJA
KRETANJE BOLESNIKA PO gravitaciji – bolesnici
KRETANJE BOLESNIKA PO gravitaciji – bolnoopskrbni dani
VODEĆI UZROCI POBOLA – Thalassotherapia Crikvenica
VODEĆI UZROCI POBOLA – Psihijatrijska bolnica Lopača
VODEĆI UZROCI POBOLA – Klinika za ortopediju Lovran
VODEĆI UZROCI POBOLA – Thalassotherapia Opatija
VODEĆI UZROCI POBOLA – Psihijatrijska bolnica Rab
VODEĆI UZROCI POBOLA – KBC Rijeka – Lječilište Veli Lošinj
VODEĆI UZROCI POBOLA – KBC Rijeka – Dnevna bolnica
VODEĆI UZROCI POBOLA – KBC Rijeka – Dnevna bolnicabroj bolesnika po odjelima


REGISTAR LIJEČENIH OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM DROGAMA

LIJEČENI, NOVOOTKRIVENI I UMRLI OVISNICI – Županija u razdoblju 2001. – 2010.
UDIO OPIJATSKIH U UKUPNOM BROJU LIJEČENIH OVISNIKA
OVISNICI – dob i spol
LIJEČENI I NOVOOTKRIVENINI OVISNICI – vrsta psihoaktivne droge i spol
LIJEČENI OVISNICI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
RAŠIRENOST HEPATITISA C I B TE HIV/AIDS INFEKCIJA
PROSTORNA DISTRIBUCIJA LIJEČENIH OVISNIKA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE


PRILOZI

USPOREDBA ODABRANIH INDIKATORA SZO «ZDRAVLJE ZA SVE U 21. STOLJEĆU»
Standardizirana stopa umrlih na 100 000 stanovnika
Standardizirana stopa dojenačke smrtnosti na 1 000 živorođenih
Standardizirana stopa smrtnosti od bolesti cirkulacijskog sustava na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
Standardizirana stopa smrtnosti od cerebrovaskularnih bolesti na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina na 100 000 stanovnika
Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina dušnika, dušnica i pluća na 100 000 stanovnika
Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina dojke žena na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
Standardizirana stopa smrtnosti od novotvorina grla maternice na 100 000 stanovnika (dob 0-64)
Standardizirana stopa smrtnosti zbog nezgode pri prijevozu na 100 000 stanovnika
Standardizirana stopa smrtnosti zbog samoubojstva na 100 000 stanovnika
Očekivano trajanje života na dan rođenja
Prijevremene smrti i izgubljene godine života
Adresar zdravstvenih ustanova
Adresar privatnika

NAKLADNIK
Nastavni ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE

ZA NAKLADNIKA
Ravnatelj doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing.

UREDNIŠTVO
prim. Helena Glibotić Kresina, dr.med.
Ljiljana Beg Zrakić, univ.mag.sanit.publ.
Tea Vidmar Dugina, mag.oec.

Skip to content