Search
Search
Close this search box.

Zbog nesukladnih uzoraka u Kostreni se uvodi tjedno praćenje kvalitete mora na 4 lokacije

S obzirom na učestalo onečišćenje obalnog pojasa i mora, Općina Kostrena naručila je od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo kontinuirano provođenje kontrole kvalitete mora. Uzimanje uzoraka Nastavni zavod će obavljati jednom tjedno na 4 lokacije, s time da će poseban naglasak biti na kvaliteti i sigurnosti mora za kupanje, osobito na potezu od plaže Spužvina do granica Rafinerije te na plažama Klančić i Podkvarovo, odnosno prostoru od Lučice Podurinj do uvale Dražica. Prvi uzorci uzeti su u ponedjeljak 29. svibnja na plažama Podkvarovo, Klančić, Nova voda i Svežanj.

Ispitivanje mora sastojat će se od praćenja fizikalnih, fizikalno-kemijskih, kemijskih i mikrobioloških pokazatelja. Na osnovi rezultata mikrobioloških pokazatelja odredit će se kakvoća mora za kupanje, sukladno važećoj Uredbi o kakvoći mora za kupanje. Rezultati fizikalnih, fizikalno kemijskih i kemijskih pokazatelja usporedit će se s referentnom postajom Svežanj kako bi se procijenila kvaliteta mora ispitivanih lokacija.

Obzirom da predstoji kupališna sezona, NZZJZ PGŽ donijet će procjenu je li more na onečišćenjem zahvaćenom području optimalne kvalitete i sigurno za kupanje, a rezultati će se redovito objavljivati na mrežnim stranicama Općine Kostrena, TZ općine Kostrena i NZZJZ PGŽ-a.

U slučaju novih onečišćenja koja su i nadalje moguća s obzirom da prema iskazu INA-e dolaze iz podzemlja Rafinerije ili da se uzorkovanjem ustanovi kvaliteta mora koja nije sigurna za kupanje, Nastavni zavod i Općina Kostrena tražiti će žurno postupanje svih nadležnih institucija, prije svega Državnog inspektorata, Odjela vodopravne inspekcije i Odjela za zaštitu okoliša.

Sanacija onečišćenja koja se je dogodilo istjecanjem ugljikovodika iz Termoelektrane u najvećem dijelu je završena, izuzev na lokaciji koja se naziva Perovića vala gdje će se aktivnost čišćenja obalnog djela nastaviti, s obzirom da je riječ o nepristupačnom terenu gdje nije moguća primjena strojeva.

ARHIVA NOVOSTI

VIRUSNI HEPATITISI

Srpanj se obilježava kao Mjesec svjesnosti o hepatitisu, unutar kojeg  28. srpnja obilježavamo Svjetski dan hepatitisa…

Skip to content