Testiranje vode za ljudsku potrošnju na području Prezida

Dana 03.08.2023., Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije uzorkovao je vodu za ljudsku potrošnju na području Prezida.

Provedeno je mjerenje slobodnog rezidualnog klora te su uzeta 2 uzorka vode za daljnju analizu zdravstvene ispravnosti. Analizom slobodnog rezidualnog klora na vodoopskrbnoj mreži, akreditiranom metodom kolorimetrijskog određivanja (HRN EN ISO 7393-2), utvrđena je koncentracija veća od dozvoljene, regulirane Pravilnikom (NN 64/23, NN 88/23).

Mjerenja rezidualnog klora u vodoopskrbnoj mreži na području Prezida nastavit će se svakodnevno dok se ne postigne koncentracija rezidualnog klora na razini propisanoj zakonskim aktima.

Zbog mogućeg utjecaja na ljudsko zdravlje, privremeno se NE PREPORUČUJE korištenje vode za ljudsku potrošnju, osim za sanitarne potrebe. Nakon normalizacije stanja u vodoopskrbi, stanovništvo će biti pravovremeno obaviješteno o nesmetanom korištenju vode za ljudsku potrošnju.

ARHIVA NOVOSTI

SUKLADNI UZORCI Mrkopalj i Skrad

Nakon ponovljenog uzorkovanja dana 24.08. 2023. u mjestima Mrkopalj i Skrad laboratorijskom analizom ustanovleno je da su svi uzorci SUKLADNI

Skip to content