Nacionalni program Živjeti zdravo – obilježavanje Svjetskog dana kretanja

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u suradnji s Riječkim sportskim savezom, KSR Gorovo Opatija, DIP Rijeka, Centar za rehabilitaciju Rijeka, Dječji vrtić Rijeka – CPO Mlaka, Wushu klub Rijeka i Grad Rijeka, 10. svibnja 2021. obilježavaju Svjetski dan kretanja u parku Mlaka s početkom u 10 sati.

ARHIVA NOVOSTI

POZIV NA OTVORENU TRIBINU

Pozivaju se građani Općine Kostrena na otvorenu tribinu koju organiziraju: NZZJZ PGŽ i Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada u

Skip to content