Search
Search
Close this search box.

Laboratorij NZZJZ PGŽ jedini u Europi s certifikatom ELITE programa CDC-a za dokazivanje Legionella spp.

Laboratorij Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (NZZJZ PGŽ) trenutno je jedini laboratorij u Europi koji posjeduje certifikat ELITE programa za dokazivanje Legionella spp. u vodi – metodom kultivacije, koja se još uvijek smatra zlatnim standardom dokazivanja Legionella spp.

Legionella spp. su patogene bakterije koje su široko rasprostranjene u prirodi, nalaze se u vodenom ekosustavu, površinskim i podzemnim vodama, a mogu se naći i u vlažnoj zemlji. U visokim koncentracijama Legionella se razmnožava i kolonizira umjetne vodene okoliše, koje je čovjek izgradio, npr. vodoopskrbne sustave pri temperaturi  vode od 25-45 °C. Izaziva ozbiljnu plućnu infekciju (legionarsku bolest) najčešće kod osoba u riziku, a put prijenosa dominantno je aerosol, rjeđe aspiracija i vlažna zemlja. Za dokazivanje prisutnosti i broja Legionella u okolišnim uzorcima koristi se više metoda koje se razlikuju po svojoj osjetljivosti, specifičnosti kao i trajanju analitičkog postupka.

Certifikat ELITE programa u svijetu ima samo 150 laboratorija jer je uzgoj Legionella spp. u laboratoriju na posebnim podlogama iznimno izazovan, dugotrajan i složen postupak. Odlučili smo sudjelovati u iznimno zahtjevnoj međulaboratorijskoj usporedbi koju organizira CDC (Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti) iz Atlante (Georgia, USA). Postupak uključuje analizu panela uzoraka dva puta godišnje. Panel se sastoji od šest uzoraka opterećenih s različitim vrstama Legionella. Detekcija, identifikacija i utvrđivanje koncentracije Legionella zahtjevan je postupak koji traje i do 10 dana.“ – istaknula je voditeljica Odsjeka za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša u NZZJZ PGŽ, izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing.

Uspješnost u provedbi ovih postupaka ukazuje na visoku razinu točnosti i preciznosti rezultata, što je temelj izgradnje povjerenja u laboratorij, razmjene znanja i kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing. ističe: „Dobivanje jednog ovakvog certifikata ukazuje na sposobnost, vještine laboratorija i napredne tehnike s kojima laboratorij raspolaže. Posjedovanje posebnih instrumenata kao što je MADI-TOF omogućava nam da identificiramo velik broj Legionella vrsta, što uobičajenom kultivacijskom metodom nije moguće. Navedene napredne tehnike pružaju nama i korisnicima naših usluga mogućnost detaljnije identifikacije različitih vrsta Legionella.“

Od 10. travnja 2024., na temelju Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/2023), stupio je na snagu Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenih značaja te planu i programu edukacije svih dionika, iz kojeg slijedi obveza ispitivanja vode za ljudsku potrošnju na parametre Legionella i olovo te izrada procjene rizika za kućnu vodoopskrbnu mrežu za prioritetne objekte.

Navedene zahtjeve dužni su provoditi prioritetni objekti, odnosno veliki objekti koji nisu kućanstva, s brojnim korisnicima potencijalno izloženim rizicima vezanima s vodom, osobito veliki objekti za javnu upotrebu: bolnice, lječilišta, škole i ostale obrazovne ustanove, vrtići, objekti u kojima se obavlja djelatnost socijalne skrbi za korisnike na smještaju, sportske dvorane, skupina hoteli, skupina kampovi, učenički i studentski domovi, trgovački centri, kaznene ustanove i vojarne. Ako se u pojedinom turističkom smještaju potvrdi nalaz Legionella spp.te se nakon korekcijskih radnji ne dobije zadovoljavajući rezultat, ECDC (Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti) na svojim mrežnim stranicama objavljuje imena tih smještaja.

Certifikat ELITE programa predstavlja veliko postignuće ne samo za Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, već i za Hrvatsku. Naši stručnjaci time dokazuju svoje vrhunske sposobnosti i konkurentnost na svjetskoj razini.


ARHIVA NOVOSTI

VIRUSNI HEPATITISI

Srpanj se obilježava kao Mjesec svjesnosti o hepatitisu, unutar kojeg  28. srpnja obilježavamo Svjetski dan hepatitisa…

Skip to content