Search
Search
Close this search box.

IZVRSNA kakvoća mora na tri plaže u Novom Vinodolskom: 1) Zagori kupalište – zapad, 2) Zagori kupalište – istok i 3) Bribirska obala

Tijekom 2. ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje na području Novog Vinodolskog ispitivanjem je utvrđeno da je vrijednosti ispitanih mikrobioloških pokazatelja, Escherichia coli i crijevni enterokoki, bile iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti na tri točke uzorkovanja:

1) Zagori kupalište – zapad, 2) Zagori kupalište – istok i 3) Bribirska obala.

  1. Zbog prekoračenja propisanih standarda,  predmetne lokacije ocjenjene su NEZADOVOLJAVAJUĆOM ocjenom.
    O navedenom onečišćenju mora obavještene su sve nadležne institucije.
  2. Nakon prvog ponovljenog uzorkovanja dana 2.6.2023. rezultati su na dvije lokacije izvrsni (Zagori kupalište istok i zapad), a na jednoj zadovoljavajući (Bribirska obala).
  3. Nakon drugog ponovljenog uzorkovanja dana 6.6.2023. rezultati su na sve tri lokacije ponovno NEZADOVOLJAVAJUĆI.

Dana 07.06.2023. Inspekcija zaštite okoliša, Državni inspektorat Republike Hrvatske, na predmetnim plažama postavila je ploče s oznakama zabrane kupanja.

  1. Nakon trećeg ponovljenog uzorkovanja provedenog dana 9.6.2023. rezultati su pokazali IZVRSNU kakvoću mora na sve tri lokacije.
  2. Nakon četvrtog ponovljenog uzorkovanja provedenog dana 13.6.2023. rezultati su potvrdili IZVRSNU kakvoću mora na sve tri lokacije.

Rezultati ispitivanja dostupni su na http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca


U Tablici 1 prikazani su rezultati ispitivanja kakvoće mora na lokacijama u Novom Vinodolskom koje su zahvaćene onečišćenjem.

U Tablici 2 navedeni su kriteriji ocjenjivanja prema Uredbi (NN 73/08).

Slika 1 prikazuje kretanje crijevnih enterokoka i E. coli, od početka kupališne sezone do danas.


Tablica 1. Rezultati ispitivanja kakvoće mora na tri lokacije uzorkovanja u Novom Vinodolskom


Tablica 2. Standardi za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja (NN 73/08)


Slika 1. Kretanje ispitanih mikrobioloških pokazatelja (crijevni enterokoki i Escherichia coli) od početka sezone kupanja do danas
(CFU – „colony forming units“, broj izraslih kolonija, ENT – crijevni enterokoki, EC – Escherichia coli, ENTmax – granična dozvoljena vrijednost za crijevne enterokoke, ECmax – granična dozvoljena vrijednost za Escherichia coli

ARHIVA NOVOSTI

Svjetski dan bolesnika

11. veljače obilježava se  Svjetski dan bolesnika s ciljem podizanja svijesti o njihovom potrebama te težnji za stvaranjem bolje zdravstvene

SVJETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA

Svake godine se diljem svijeta 4. veljače obilježava Svjetski dan borbe protiv raka, inicijativa koja je pokrenuta još 2000. godine

Izdavanje mikrobioloških nalaza

Obavještavamo pacijente da zbog poštivanja GDPR pravila nalaze ne dostavljamo na privatne adrese elektroničke pošte. Nalazi se šalju CEZIH-om odabranom

Skip to content