Search
Search
Close this search box.

Rezultati 8. ispitivanja kvalitete mora na području Kostrene

Osmo ispitivanje kvalitete mora na području Kostrene provedeno je 19. srpnja 2023. na plažama: Podkvarovo, Klančić, Nova voda i Svežanj. U odnosu na mikrobiološke pokazatelje na sve četiri lokacije utvrđena je izvrsna kakvoća mora sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). U odnosu na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje, kao izvanredni oblik […]

Skip to content