KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

273
broj novozaraženih u PGŽ
257
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

4422
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
45913
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

569
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 26.11.2021. - 08:30Organizacijska struktura

URED RAVNATELJSTVA

Ravnatelj:

prof. dr. sc. VLADIMIR MIĆOVIĆ, dr. med.

Zamjenik ravnatelja:

doc. dr. sc. ŽELJKO LINŠAK, dipl. sanit. ing.


ODJEL SOCIJALNE MEDICINE

Voditeljica: prim. Helena Glibotić Kresina, dr. med.


KOORDINATORI:

 • Koordinatorica zdravstveno - statističkih i informatičkih aktivnosti:
  • Ljiljana Beg Zrakić, dipl. oec.,univ.mag.sanit.publ.
 • Koordinatorica aktivnosti zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja:
  • Radojka Grbac, univ.bacc.paed.
 • Koordinatorica javnozdravstvenih gerontoloških aktivnosti:
  • prim. Helena Glibotić Kresina, dr.med.
 • Koordinatorica aktivnosti za prevenciju nasilja:
  • Ines Lazarević Rukavina, struč.spec.oec.
 • Koordinatorica javnozdravstvenih aktivnosti za promociju i unaprjeđenje oralnog zdravlja:
  • Nevenka Vlah, dipl. učiteljica, univ.mag. sanit.publ.
 • Koordinatorica znanstveno-istraživačkih aktivnosti:
  • izv.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina, dr.med.
 • Županijska koordinatorica nacionalnog programa Ranog otkrivanja raka dojke:
  • Ines Malić, bacc.admin.publ.
 • Županijska koordinatorica nacionalnog programa Ranog otkrivanja raka debelog crijeva:
  • izv.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina, dr.med.
 • Koordinatorica aktivnosti NZZJZ PGŽ u poslovima vezanim s nacionalnim programom Ranog otkrivanja raka debelog crijeva:
  • Ankica Pichler

ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKI ODJEL

Voditelj: doc. dr. sc. Marin Glad, dipl. sanit. ing.

Tehniči voditelj: Goran Crvelin, dipl. sanit. ing.

 • Odsjek za kontrolu zraka, ispitivanje fizikalnih faktora, životnog i radnog okoliša i biomonitoring
  • Voditelj: Goran Crvelin, dipl. sanit. ing.
 • Odsjek za kontrolu hrane, predmeta opće uporabe, unapređenje prehrane i mikrobiologiju
  • Voditeljica: izv.prof.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing.
 • Odsjek za kontrolu voda, voda u prirodi, otpadnih voda, otpada, ekotoksikologiju i mikrobiologiju
  • Voditelj: izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, dipl. sanit. ing.
 • Odsjek za uzrokovanje okolišnih uzoraka
  • Voditelj: Šime Mišurac, ing.

EPIDEMIOLOŠKI ODJEL

Voditelj: mr. Dobrica Rončević, dr. med.

 • Odsjek za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
  • Voditeljica: mr. sc. Vesna Šušnić, dipl. ing.
 • Odsjek za higijenski-epidemiološki nadzor i uzorkovanje
  • Voditeljica: mr. Vedrana Jurčević Podobnik, dipl. ing.
 • Centar za distribuciju cjepiva PGŽ
  • Koordinator aktivnosti čuvanja i distribucije cjepiva: Vinko Ribić, bacc. med. lab. diagn.
 • Ostali koordinatori:
  • Koordinatorica aktivnosti operativne epidemiologije: dr.sc. Danijela Lakošeljac, dr. med.
  • Koordinatorica aktivnosti za higijenski minimum: Ivana Dabo, mag. admin. sanit.
  • Koordinatorica aktivnosti za imunizaciju, seroprofilaksu, kemoprofilaksu: Dorotea Gastović Bebić, dr. med.

MIKROBIOLOŠKI ODJEL

Voditeljica: dr.sc.Dolores Peruč, dr. med.


ODJEL ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, PREVENCIJU I IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE BOLESTI OVISNOSTI

Voditelj: KARMEN JUREŠKO, spec. psihijatar

 • Odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja
  • Voditelj: dr. sc. Darko Roviš, prof. soc. pedagog

ODJEL ŠKOLSKE I SVEUČILIŠNE MEDICINE

Voditeljica: Prim. Nataša Dragaš-ZubaljNataša Dragaš Zubalj , dr. med., univ.spec.sanit.publ., spec. školske medicine

 • Lokalitet Zamet:
  • Doc. dr. sc. Tatjana Čulina, spec. školske medicine
  • Nataša Fugošić Lenaz, dr. med., spec. školske i adolescentne medicine
 • Lokalitet Centar:
  • Zagorka Korolija-Ćuić, dr. med., spec. školske medicine
  • Jadranka Vrcelj Šanko, dr. med., spec. školske i adolescentne medicine
 • Lokalitet Sušak:
  • Sandro Kresina, dr. med., spec. školske medicine
  • Manda Pripunić, dr. med., spec. školske i adolescentne medicine

ODJEL ZA EKONOMSKE POSLOVE

Voditeljica: Barbara Kvartuč, mag. admin. san.

 • Odsjek nabave
  • Voditeljica: Jelena Ribić, dipl. oec.
 • Odsjek knjigovodstva
  • Voditeljica: Snježana Vlah, dipl. oec.
 • Odsjek za marketing, kominikaciju i informatiku
  • v.d. Voditeljica: Radmila Matić-Stamenković, struč. spec. oec.

ODJEL ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Voditeljica: Larisa Juretić, dipl. iur.

 • Odsjek za pravne poslove
  • v.d. voditelj Suzana Sudac, dipl. iur.
 • Odsjek za ljudske potencijale i opće poslove
  • Voditeljica: Hermina Trošelj, univ. spec. oec
 • Koordinator aktivnosti kadrovskih poslova i poslova arhive
  • Dragana Petrović, dipl. menadžerka
 • Koordinator aktivnosti Središnjeg povjerenstva za popis inventara, postupka rashoda, praćenja utroška energenata, te postupka oglašavanja na internoj oglasnoj ploči
  • Tomislav Grgurina, spec. publ. admin.
 • Koordnator za pravne poslove u Uredu ravnateljstva
  • Suzana Sudac, dipl. iur.
 • Koordinator aktivnosti građevinskih radova, održavanja zgrade i ispostava, te voznog parka
  • Marin Viduka, spec. publ. admin

ODJEL ZA KVALITETU

Voditeljica: dr.sc. Ivana Škarica Bjelobaba, dipl. oec.


ODJEL ZA KONTROLING I REVIZIJU

Voditeljica: Radmila Matić-Stamenković, struč. spec. oec.

 • Odsjek za kontroling
  • Voditeljica: Anita Belančić, dipl. oec.

ISPOSTAVE:

 • Ispostava Crikvenica
  • Voditeljica: Dušanka Dragić Bradić, dr.med.
 • Ispostava Delnice
  • Voditeljica: Marinka Kovačević, dr. med.
 • Ispostava Krk
  • Voditeljica: Lovorka Strčić Nemet, dr. med.
 • Ispostava Opatija
  • Voditelj: Anton Milohanić, dr. med.
 • Ispostava Mali Lošinj
  • Voditelj: mr. sc. Senka Stojanović, dr. med.
 • Ispostava Rab
  • Voditelj: mr. sc. Daniela Glažar Ivče, dr. med.
 • Ispostava Cres
  • Osoba ovlaštena za zastupanje Zavoda:
   mr. sc. Senka Stojanović, dr. med.

STRUČNO VIJEĆE - članovi

Predsjednica Stručnog vijeća:

izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing.

 • mr. sc. Albert Cattunar, dipl. sanit. ing.
 • prim. Helena Glibotić Kresina, dr. med.
 • mr. Dobrica Rončević, dr. med.
 • dr. sc. Dolores Peruč, dr. med.
 • Karmen Jureško, dr. med.
 • dr.sc. Ivana Škarica Bjelobaba, dipl. oec.
 • prim.Nataša Dragaš Zubalj, univ. spec., dr. med.
 • Radmila Matić Stamenković, struč. spec. oec.
 • Larisa Juretić, dipl. iur.
 • dr. sc. Darko Roviš, prof. soc. pedagog
 • mr. Vedrana Jurčević Podobnik, dipl. sanit. ing.
 • dr. sc. Gordana Kenđel Jovanović, dipl. ing. prehrambene tehnologije
 • Barbara Kvartuč, mag. admin, san.
 • Sanja Kaštelan, mag. psych 
MONITORING