PODACI O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA

I UČINCIMA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE

ZA 2000. GODINU

 

  STANOVNIŠTVO

 

STANOVNICI, POVRŠINA I GUSTOĆA NASELJENOSTI

TURISTI I NOĆENJA, siječanj - prosinac 2000. 

 

  VITALNI DOGAĐAJI

 

ROĐENI I UMRLI - 2000. godina

ROĐENI I UMRLI - Županija u razdoblju 1981. - 2000.

ROĐENI - spol

POMOR DOJENČADI - po uzroku smrti

PRIKAZ NATALITETA, MORTALITETA I VITALNOG INDEXA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

SPECIFIČAN POMOR PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

Specifičan pomor općine Cres

Specifičan pomor općine Mali Lošinj

Specifičan pomor grada Crikvenica

Specifičan pomor grada Novi Vinodolski

Specifičan pomor općine Vinodolska

Specifičan pomor grada Čabar

Specifičan pomor općine Brod Moravice

Specifičan pomor općine Delnice

Specifičan pomor općine Fužine

Specifičan pomor općine Lokve

Specifičan pomor općine Mrkopalj

Specifičan pomor općine Ravna Gora

Specifičan pomor općine Skrad

Specifičan pomor općine Baška

Specifičan pomor općine Dobrinj

Specifičan pomor grada Krk

Specifičan pomor općine Malinska

Specifičan pomor općine Omišalj

Specifičan pomor općine Punat

Specifičan pomor općine Vrbnik

Specifičan pomor općine Lovran

Specifičan pomor općine Matulji

Specifičan pomor općine Mošćenička Draga

Specifičan pomor grada Opatija

Specifičan pomor grada Rab

Specifičan pomor općine Bakar

Specifičan pomor općine Čavle

Specifičan pomor općine Jelenje

Specifičan pomor općine Kastav

Specifičan pomor općine Klana

Specifičan pomor općine Kostrena

Specifičan pomor općine Kraljevica

Specifičan pomor grada Rijeka

Specifičan pomor općine Viškovo
Specifičan pomor općine Vrbovsko

SKLOPLJENI BRAKOVI

RAZVEDENI BRAKOVI 

 

  POBOL STANOVNIŠTVA

   

POBOL STANOVNIŠTVA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE 

Pobol stanovništva općine Cres

Pobol stanovništva općine Mali Lošinj
Pobol stanovništva grada Crikvenice

Pobol stanovništva grada Novi Vinodolski

Pobol stanovništva općine Vinodolska

Pobol stanovništva grada Čabar

Pobol stanovništva općine Brod Moravice

Pobol stanovništva općine Delnice
Pobol stanovništva općine Fužine

Pobol stanovništva općine Lokve

Pobol stanovništva općine Mrkopalj

Pobol stanovništva općine Ravna Gora

Pobol stanovništva općine Skrad

Pobol stanovništva općine Baška
Pobol stanovništva općine Dobrinj

Pobol stanovništva grada Krk

Pobol stanovništva općine Malinska

Pobol stanovništva općine Omišalj

Pobol stanovništva općine Punat

Pobol stanovništva općine Vrbnik
Pobol stanovništva općine Lovran

Pobol stanovništva općine Matulji

Pobol stanovništva općine Mošćenička Draga

Pobol stanovništva grada Opatije

Pobol stanovništva grada Rab

Pobol stanovništva općine Bakar

Pobol stanovništva općine Čavle
Pobol stanovništva općine Jelenje

Pobol stanovništva općine Kastav

Pobol stanovništva općine Klana

Pobol stanovništva općine Kostrena

Pobol stanovništva općine Kraljevica
Pobol stanovništva grada Rijeka

Pobol stanovništva općine Viškovo

Pobol stanovništva općine Vrbovsko
 

  ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

   

DJELATNICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA ( državnih ) - Županija

DJELATNICI PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I DJELATNICI KOJI OBAVLJAJU PRIVATNU PRAKSU

ZDRAVSTVENI DJELATNICI NA SPECIJALIZACIJI

ZDRAVSTVENI DJELATNICI VISOKE SPREME NA OBVEZATNOM PRIPRAVNIČKOM STAŽU

LIJEČNICI I ZUBNI TERAPEUTI PREMA BROJU STANOVNIKA - 2000. godina

LIJEČNICI I ZUBNI TERAPEUTI PREMA BROJU STANOVNIKA - 1997.-1999. 

 

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I PREDŠKOLSKE DJECE

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

PREDŠKOLSKA DJECA PREMA GODINI ROĐENJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU - posjeti

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SAVJETOVALIŠTU - pregledi

REZULTATI OBVEZATNIH SISTEMATSKIH PREGLEDA

CIJEPLJENJE - tuberkuloza

PRVO CIJEPLJENJE - difterija, tetanus, pertusis, poliomijelitis, morbili, rubeola i parotitis

DOCJEPLJIVANJE - difterija, tetanus, pertusis i poliomijelitis

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI

 

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠKOLSKE DJECE, MLADEŽI I STUDENATA

 

PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

ŠKOLE I FAKULTETI

UČENICI I STUDENTI

SISTEMATSKI I KONTROLNI PREGLEDI, SKRININZI

NAMJENSKI PREGLEDI

KOMISIJSKI PREGLED ZA PRIMJERENI OBLIK ŠKOLOVANJA, OBILASCI ŠKOLA

REZULTATI OBVEZATNIH SISTEMATSKIH PREGLEDA

ZDRAVSTVENI ODGOJ – učesnici prema metodi rada

ZDRAVSTVENI ODGOJ – učesnici prema vrsti

SAVJETOVALIŠTE – korisnici prema vrsti

SAVJETOVALIŠTE – korisnici prema temi savjetovanja

PONOVNO CIJEPLJENJE - tuberkuloza

CIJEPLJENJE - difterija, tetanus i poliomijelitis

DOCJEPLJIVANJE- hepatitis B i tetanus 

 

  KURATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI, POSJETI ŠKOLAMA

 

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ODRASLIH

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI - opća medicina

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI - medicina rada

ODRASLO STANOVNIŠTVO - dob i zaposlenost

SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJELATNIKA - pregledi

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ORDINACIJI I KUĆI

 

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

ŽENE PO DOBI

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ukupno

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - u dobi do 15 godina

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - u dobi 16-19 godina

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - u dobi 20-29 godina

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - u dobi 30-39 godina

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - u dobi 40-49 godina

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - u dobi od 50 i više godina

UTVRĐENE BOLESTI I STANJA (skupine po MKB)

 

  STOMATOLOŠKA ZAŠTITA

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ukupno

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - predškolska djeca (0-6 godina)

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - školska djeca i omladina (7-19 godina)

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - odrasli (20 - 64 godina)

UTVRĐENE BOLESTI I STANJA - starija dob (65 godina i više) 

 

  STACIONARI U DOMOVIMA ZDRAVLJA

 

 ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

 KRETANJE BOLESNIKA - ukupno

KRETANJE BOLESNIKA - gravitacija

ZAUZETOST KREVETA

 

  KLINIČKO BIOKEMIJSKA DIJAGNOSTIKA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 

 ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI 

 DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI

 

  HITNA MEDICINSKA POMOĆ

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE, VOZILA, DJELATNICI

INTERVENCIJE I SANITETSKI PRIJEVOZ PO DOBNIM SKUPINAMA

HITNA MEDICINSKA POMOĆ - POBOL 

 

  PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

ISPITIVANJE ZAGAĐENOSTI ZRAKA

ISPITIVANJE KAKVOĆE VODA

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST ŽIVEŽNIH NAMIRNICA

MIKROBIOLOŠKA ČISTOĆA RADNOG OKOLIŠA U PROIZVODNJI I PROMETU HRANE

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST PREDMETA OPĆE UPORABE

PREHRAMBENA VRIJEDNOST OBROKA HRANE

MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA - postupci

EPIDEMIOLOŠKA ZAŠTITA - postupci

SPECIFIČAN POBOL - prijave zaraznih bolesti

SPECIFIČAN POBOL - kretanje zaraznih bolesti u razdoblju 1990. - 1999. 

 

  POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI 

 ORDINACIJE PO SPECIJALNOSTIMA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po dobi ukupno

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po specijalnostima (ukupno)

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po specijalnostima (0 - 6 godina)

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po specijalnostima (7 - 19 godina)

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po specijalnostima (20 - 64 godina)

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po specijalnostima (65 i više godina)

POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - POBOL

 

  STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

KREVETNI KAPACITET I KRETANJE BOLESNIKA

ZDRAVSTVENI DJELATNICI I BROJ KREVETA

ZAUZETOST KREVETA I PROSJEČNA DULJINA LIJEČENJA

KRETANJE BOLESNIKA PO gravitaciji - bolesnici

KRETANJE BOLESNIKA PO gravitaciji - bolnoopskrbni dani