MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
16.09.2021. 04:00 h  - 17.09.2021. 03:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
17.09.2021.
03
1.0
0.8
17.3
2.4
12.3
0.0
17.09.2021.
02
0.5
0.7
17.1
2.5
11.4
0.0
17.09.2021.
01
0.3
0.6
16.9
2.8
10.6
0.8
17.09.2021.
00
0.5
0.8
16.6
2.8
10.4
0.0
16.09.2021.
23
1.0
0.7
16.5
3.1
10.2
0.0
16.09.2021.
22
2.6
0.8
19.0
3.1
11.7
16.09.2021.
21
5.5
0.8
21.7
3.1
14.6
0.0
16.09.2021.
20
5.7
0.8
22.3
3.3
15.9
0.1
16.09.2021.
19
6.1
0.9
20.0
3.3
13.8
0.1
16.09.2021.
18
8.1
0.8
20.7
3.2
13.4
1.0
16.09.2021.
17
14.1
1.0
21.2
3.3
13.8
0.0
16.09.2021.
16
11.6
0.9
29.8
3.6
14.4
0.0
16.09.2021.
15
9.6
1.0
22.9
3.8
14.9
0.3
16.09.2021.
14
8.0
1.1
23.7
4.2
15.3
0.1
16.09.2021.
13
12.5
30.3
4.5
16.1
0.0
16.09.2021.
12
6.6
0.9
26.0
14.7
0.0
16.09.2021.
11
6.0
0.8
31.1
3.3
16.2
16.09.2021.
10
11.1
1.0
29.3
3.3
15.8
0.1
16.09.2021.
09
8.4
1.1
30.0
3.3
17.0
0.1
16.09.2021.
08
8.5
1.2
29.0
3.3
17.3
0.2
16.09.2021.
07
8.1
1.1
24.5
3.0
15.1
0.1
16.09.2021.
06
8.7
1.1
21.5
2.9
14.4
0.0
16.09.2021.
05
1.7
0.9
20.8
2.9
14.7
0.0
16.09.2021.
04
1.4
0.8
15.9
3.0
12.2
0.1