MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Viškovo - Marišćina
N45°24'08"
E14°23'18"
447 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
  NO2 , H2S , NH3, PM 10 , PM 2.5, MERK.

 
15.06.2021. 20:00 h  - 16.06.2021. 19:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT NO2
[µg/m3]
GV=200
H2S
[µg/m3]
GV=7
PM10
[µg/m3]
NH3
[µg/m3]
PM 2.5
[µg/m3]
MERK.
[µg/m3]
16.06.2021.
19
19.0
2.2
14.9
1.5
7.8
16.06.2021.
18
6.7
2.2
13.6
1.7
7.3
0.1
16.06.2021.
17
6.7
2.0
13.6
1.9
7.0
0.2
16.06.2021.
16
5.8
1.9
12.2
1.8
7.2
0.1
16.06.2021.
15
4.8
1.8
13.5
2.0
8.0
0.1
16.06.2021.
14
4.7
1.9
13.4
2.1
7.3
0.1
16.06.2021.
13
4.7
1.8
11.4
2.2
6.6
0.0
16.06.2021.
12
4.0
1.9
12.8
2.1
6.8
0.1
16.06.2021.
11
8.2
1.9
14.8
1.9
8.2
0.1
16.06.2021.
10
4.4
1.8
13.7
1.8
6.9
0.0
16.06.2021.
09
3.7
1.8
19.2
1.7
8.2
0.1
16.06.2021.
08
8.4
1.8
57.3
1.6
12.6
0.8
16.06.2021.
07
23.9
2.2
169.7
1.2
32.1
0.0
16.06.2021.
06
29.6
2.2
53.8
1.2
14.4
0.1
16.06.2021.
05
5.4
1.8
11.5
1.7
7.3
0.0
16.06.2021.
04
2.1
1.9
10.6
1.9
7.6
0.0
16.06.2021.
03
2.3
2.0
11.8
1.9
8.2
0.0
16.06.2021.
02
2.2
2.0
11.4
2.0
8.0
0.0
16.06.2021.
01
2.5
2.0
11.5
2.0
8.1
0.0
16.06.2021.
00
4.0
2.0
12.0
2.1
8.9
0.1
15.06.2021.
23
6.2
2.0
14.1
2.1
10.1
0.0
15.06.2021.
22
7.0
1.9
16.3
2.3
10.2
0.2
15.06.2021.
21
13.3
1.9
14.2
2.5
9.2
0.5
15.06.2021.
20
16.7
16.1
2.8
9.0
0.8