MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
16.09.2021. 05:00 h  - 17.09.2021. 04:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
17.09.2021.
04
1.9
5.0
78.4
1.2
2.5
17.09.2021.
03
1.1
2.6
82.6
1.0
0.3
17.09.2021.
02
1.0
3.5
59.4
0.9
0.1
17.09.2021.
01
1.0
3.0
61.5
1.0
0.1
17.09.2021.
00
1.1
2.3
76.5
0.9
0.1
16.09.2021.
23
1.1
2.6
75.2
0.9
0.1
16.09.2021.
22
1.0
1.8
83.2
0.9
0.1
16.09.2021.
21
1.0
3.7
70.5
1.0
0.2
16.09.2021.
20
1.1
5.3
53.2
1.0
0.2
16.09.2021.
19
1.1
8.5
51.7
1.1
0.5
16.09.2021.
18
1.2
7.4
66.7
1.1
0.3
16.09.2021.
17
1.4
8.3
94.3
1.0
0.1
16.09.2021.
16
1.6
8.3
92.2
1.1
0.2
16.09.2021.
15
1.8
12.0
90.6
0.8
16.09.2021.
14
15.1
102.4
1.0
2.2
16.09.2021.
13
9.1
15.2
1.1
1.5
16.09.2021.
12
1.7
104.5
0.9
0.3
16.09.2021.
11
1.6
10.4
104.6
1.0
0.3
16.09.2021.
10
1.7
12.1
101.0
1.0
0.4
16.09.2021.
09
1.8
11.1
102.5
1.0
2.5
16.09.2021.
08
1.9
10.7
82.6
1.0
0.8
16.09.2021.
07
2.0
14.8
65.8
1.0
0.7
16.09.2021.
06
2.8
7.2
78.2
0.9
0.6
16.09.2021.
05
2.5
4.8
79.4
0.9
0.5