MONITORNING KAKVOĆE ZRAKA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
    
MJERNA POSTAJA
Krasica
N45°18'30"
E14°33'06"
186 m/nm
 ARHIVA VRIJEDNOSTI (dnevni prosjeci) 
 PERIOD :        OD DANA :         
         

 
 
 
 
 


 MJERENJA POLUTANATA
 SO2 , NO2 , O3 , H2S , BENZ.

 
15.06.2021. 21:00 h  - 16.06.2021. 20:00 h  


SATNE VRIJEDNOSTI
DATUM SAT SO2
[µg/m3]
GV=350
NO2
[µg/m3]
GV=200
O3
[µg/m3]
PO=180
H2S
[µg/m3]
GV=7
BENZ.
[µg/m3]
16.06.2021.
20
4.1
70.8
0.6
0.3
16.06.2021.
19
5.4
13.7
104.2
0.5
0.2
16.06.2021.
18
4.3
11.0
110.3
0.5
0.1
16.06.2021.
17
4.3
7.8
115.0
0.5
0.1
16.06.2021.
16
6.9
4.7
116.9
0.5
0.2
16.06.2021.
15
16.6
5.8
118.1
0.5
0.5
16.06.2021.
14
12.5
5.8
119.4
0.5
0.8
16.06.2021.
13
88.8
19.0
114.8
0.7
1.6
16.06.2021.
12
9.2
5.5
108.9
0.6
0.4
16.06.2021.
11
3.4
0.8
98.6
0.4
0.1
16.06.2021.
10
3.6
1.2
103.8
0.4
0.1
16.06.2021.
09
21.3
10.7
106.7
0.8
3.0
16.06.2021.
08
6.3
19.5
81.3
0.6
0.1
16.06.2021.
07
3.3
4.0
79.3
0.4
0.1
16.06.2021.
06
3.2
3.3
73.1
0.5
0.1
16.06.2021.
05
3.2
2.6
72.2
0.4
0.1
16.06.2021.
04
3.4
2.4
70.6
0.4
0.1
16.06.2021.
03
3.4
2.0
75.2
0.5
0.1
16.06.2021.
02
3.6
2.0
67.7
0.5
0.2
16.06.2021.
01
4.2
2.9
64.5
0.5
0.2
16.06.2021.
00
4.3
2.6
65.4
0.5
0.3
15.06.2021.
23
5.8
5.8
61.3
0.6
0.6
15.06.2021.
22
9.0
9.6
62.5
0.9
15.06.2021.
21
14.0
57.7
0.8
1.2